در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش ایران تئاتر از روز پایانی  «چشم‌انداز تئاتر استان‌ها»

انجمن‌ هنرهای نمایشی نماینده هنرمندان برای ایجادتحول در ساختار اجرایی تئاتر است
گزارش ایران تئاتر از روز پایانی «چشم‌انداز تئاتر استان‌ها»

انجمن‌ هنرهای نمایشی نماینده هنرمندان برای ایجادتحول در ساختار اجرایی تئاتر است

همایش «چشم انداز تئاتر استان‌ها» با جمع بندی مسائل مطرح شده در نشست‌های تخصصی برگزار شده پس از دور روز برگزاری به کار خود پایان داد.

رویدادها,گزارش,برگزیده,خبرهای تولیدی 1 |

با حضور سیده راحله رودکی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه تشریح شد

«چشم انداز تئاتر استان ها» و بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
با حضور سیده راحله رودکی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه تشریح شد

«چشم انداز تئاتر استان ها» و بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

سیده راحله رودکی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه در نشست «چشم‌انداز تئاتر استان‌ها»، از مشارکت دولت در پروژه های مردمی گفت و درباره تخصیص اعتبار استان توضیح داد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |

با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها»

سامانه صدور پروانه نمایش رو نمایی شد
با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها»

سامانه صدور پروانه نمایش رو نمایی شد

مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی صدور پروانه نمایش اداره کل هنرهای نمایشی در نخستین روز نشست «چشم انداز تئاتر استان‌ها» برگزار شد.

رویدادها,خبرهای تولیدی 1 |