در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مناطق پنج‌گانه برگزار می‌کند

مرحله‌ دوم کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی حوزه هنری از اواخر بهمن‌ماه
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مناطق پنج‌گانه برگزار می‌کند

مرحله‌ دوم کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی حوزه هنری از اواخر بهمن‌ماه

توحید معصومی ضمن اعلام خبر پایان مرحله‌ اول کارگاه‌های سراسری نمایشنامه‌نویسی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: فراخوان بیست و پنجمین جشنواره‌ی تئاتر سوره شنبه، ۲۵ دی‌ماه، منتشر خواهد شد.

رویدادها |