حمیدرضا نوری

حمیدرضا نوری

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

کانال کمیل

تقدیر

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

کانال کمیل

تقدیر