سیدصادق موسوی

سیدصادق موسوی

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست ‌و یکمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات بازبینی بخش خیابانی

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوران چشم انداز تئاتر ایران در سال 91