حمید مظفری

حمید مظفری

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مدال درجه یک شجاعت ایزی دورا آگیره 0 تا 0
2 بیتوس بیچاره ژان آنویی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کبودان و اسفندیار آرمان امید سهراب سلیمی سهراب سلیمی 0 تا 0
2 زمستان امید سهرابی هما روستا 0 تا 0
3 نوای اسرار آمیز اریک امانوئل اشمیت سهراب سلیمی 0 تا 0
4 زمستان هما روستا هما روستا 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران 88

اتللو

2 بیست‌ و پنجمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

برگزیده انجمن نمایش (بازیگر مرد)

نوای اسرارآمیز

برگزیده