علی عمرانی

علی عمرانی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داستان باغ وحش ادوارد آلبی 0 تا 0
2 داستان باغ وحش ادوارد آلبی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی مسعود کرامتی 0 تا 0
2 روز واقعه بهرام بیضایی محمد رحمانیان 0 تا 0
3 مجلس ضربت زدن بهرام بیضایی محمد رحمانیان 0 تا 0
4 عشقه محمد رحمانیان محمد رحمانیان, حبیب رضایی 0 تا 0
5 داستان باغ وحش ادوارد آلبی علی عمرانی 0 تا 0
6 هفت مجلس در عزا و معجزه محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
7 مجلس شبیه ؛ در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش رخشید فرزین بهرام بیضایی بهرام بیضایی 0 تا 0
8 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
9 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
10 شاعر داریو نیکودمی مسعود کرامتی 0 تا 0
11 داستان باغ وحش ادوارد آلبی علی عمرانی 0 تا 0
12 آنسوی پنجره حمیدرضا افسری علی مالعلی 0 تا 0
13 شب هزار و یکم بهرام بیضایی بهرام بیضایی بهرام بیضایی 0 تا 0
14 مجلس نامه محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
15 اسبها محمد رحمانیان محمد رحمانیان