امیر اسمی

امیر اسمی

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
3 ماه در آب محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
4 نقش زن فرهاد آئیش علی هاشمی 0 تا 0
5 پس تا فردا ریما رامین فر محمد یعقوبی 0 تا 0
6 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
8 یک دقیقه سکوت محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
9 گلهای شمعدانی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
10 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
11 مده آ داریو فو نرگس هاشم پور 0 تا 0
12 کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
13 ملاقات بانوی سالخورده فریدریش دورنمات حمید سمندریان 0 تا 0
14 آنتیگونه در نیویورک یانوش گلوواتسکی احمد ایرانی خواه 0 تا 0
15 اتوبوسی به نام هوس تنسی ویلیامز افسانه ماهیان 0 تا 0
16 اتفاق با شماره 2 رحمت امینی امیر آتشانی 0 تا 0
17 سیمرغ محمد چرم شیر کیومرث مرادی