از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی بر نمایش «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی بهنام پانیزه

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و دروغ بگویم
یادداشتی بر نمایش «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی بهنام پانیزه

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و دروغ بگویم

ایران تئاتر-احمدرضا حجارزاده: یکی از این شب‌ها اگر به پلاتو آفتاب در شهر بندرعباس سر بزنید، می‌توانید تماشاگر نمایش «خشکسالی و دروغ»، دومین تجربه کارگردانی بهنام ...

نگاهی به نمایش
نگاهی به نمایش "در پهنۀ دریا"، به کارگردانی شهرام مسعودی

این پیشانی نوشت سیاه است که قربانی می شود

رضا آشفته : "در پهنۀ دریا"، نمایشی بر گرفته از اثری به همین نام از اسلاومیر مروژک لهستانی است که در دستگاه نمایش های ایرانی و برگرفته از تقلید، روحوضی، تعزیه و روضه ...