از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت وگو با فاروق حسن‌پور نویسنده و کارگزدن نمایش آئینه زندگی

نمایش آیینه زندگی برگرفته از آئین و سنن کردستان است
گفت وگو با فاروق حسن‌پور نویسنده و کارگزدن نمایش آئینه زندگی

نمایش آیینه زندگی برگرفته از آئین و سنن کردستان است

ایران تئاتر :فاروق حسن پور کارگردان و بازیگر باسابقه مریوانی بیش از سه دهه است که در حوزه تئاتر فعالیت مستمر و جدی دارد و تاکنون در بیش از۶۰ نمایش بازی داشته است.