از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش‌های بخش میهمان

کارگردانان بزرگ  حضوری ویژه در جشنواره نمایش عروسکی دارند
نگاهی به نمایش‌های بخش میهمان

کارگردانان بزرگ حضوری ویژه در جشنواره نمایش عروسکی دارند

بخش «میهمان» هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران‌ـ مبارک میزبان شش نمایش گوناگون از نویسندگان و کارگردانان شناخته شده نمایش عروسکی است که در تالارهای ...