از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه گرامیداشت هوشنگ آزادی‌ور در سی‌و‌ششمین‌ جشنواره تئاتر فجر

نیم‌قرن کوشش‌های شاعرانگی یک هنرمند
به بهانه گرامیداشت هوشنگ آزادی‌ور در سی‌و‌ششمین‌ جشنواره تئاتر فجر

نیم‌قرن کوشش‌های شاعرانگی یک هنرمند

ایران تئاتر : روزنامه همشهری به بهانه گرامیداشت هوشنگ آزادی‌ور در سی‌و‌ششمین‌ جشنواره تئاتر فجر در اولین شماره این هفته خود یادداشتی را درباره ۵۰ سال فعالیت هنری ...