از تاریخ
 تا تاریخ
 
براساس فراخوان سازمان زیباسازی شهر تهران

برای طراحی مبلمان شهری پهنه فرهنگ و هنر رودکی تا 15 آبان فرصت دارید
براساس فراخوان سازمان زیباسازی شهر تهران

برای طراحی مبلمان شهری پهنه فرهنگ و هنر رودکی تا 15 آبان فرصت دارید

سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای تامین اهداف کلانشهر تهران بزرگ با رویکرد تعامل و مشارکت شهروندان و تشویق و ترغیب طراحان، هنرمندان و متخصصان حوزه مبلمان شهری و ...