از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام آمار فروش 10 نمایش مشخص شد

تالار های اداره کل هنرهای نمایشی میزبان 17  هزار تماشاگر
با اعلام آمار فروش 10 نمایش مشخص شد

تالار های اداره کل هنرهای نمایشی میزبان 17 هزار تماشاگر

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی آمار تماشاگران سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر که در مجموع ۱۰ نمایش را روی صحنه دارند ۱۷۶۶۴ نفر اعلام کرد.

تماشاخانه ایرانشهر آمار مخاطبان سالن ناظرزاده را اعلام کرد:

دو نمایش در مدت یک ماه بیش از 400 میلیون تومان فروختند
تماشاخانه ایرانشهر آمار مخاطبان سالن ناظرزاده را اعلام کرد:

دو نمایش در مدت یک ماه بیش از 400 میلیون تومان فروختند

سالن دکتر ناظرزاده‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر از ۱۵ شهریور لغایت ۱۶ مهرماه میزبان ۱۳ هزار و ۷۰۵ مخاطب شد و توانست ۴۲۶ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بلیت‌فروشی داشته باشد.