از تاریخ
 تا تاریخ
 
قطب الدین صادقی در بزرگداشت مجید قناد عنوان کرد:

هیچکس به ما نیاموخته چقدر به یکدیگر نیازمندیم
قطب الدین صادقی در بزرگداشت مجید قناد عنوان کرد:

هیچکس به ما نیاموخته چقدر به یکدیگر نیازمندیم

قطب الدین صادقی در مراسم بزرگداشت مجید قناد در آیین افتتاحیه موسسه سفیران صلح صحنه با ابراز خوشنودی از برگزاری این مراسم از بی‌مهری‌های حاکم بر جامعه هنری انتقاد ...