از تاریخ
 تا تاریخ
 
برای اجرای نمایش
برای اجرای نمایش "پرتقال‌های کال" و"یادم تو را فراموش"

تماشاخانه ایرانشهر میزبان صابر ابر و ژاله صامتی می شود

نمایش "پرتقال‌های کال" به کارگردانی صابر ابر و "یادم تو را فراموش" به کارگردانی ژاله صامتی از چهارشنبه ۹ تیر در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی به صحنه می‌روند.

مدیر روابط عمومی ایرانشهر منصوب شد

مدیر روابط عمومی ایرانشهر منصوب شد

رییس تماشاخانه‌ ایرانشهر مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل این تماشاخانه را منصوب کرد. به گزارش سایت ایران تئاتر، مجید رجبی ...