از تاریخ
 تا تاریخ
 
درنشست جشنواره عروسکی تهران – مبارک عنوان شد

مرضیه برومند: شانزدهمین جشنواره  با کارناوال عروسک ها آغاز می شود
درنشست جشنواره عروسکی تهران – مبارک عنوان شد

مرضیه برومند: شانزدهمین جشنواره با کارناوال عروسک ها آغاز می شود

نشست خبری شانزدهمین جشنواره بین المللی  تئاترعروسکی تهران - مبارک با حضور مرضیه برومند دبیر جشنواره، پیمان شریعتی دبیر اجرایی و مدیر مجموعه تئاتر شهر و کیوان نخعی ...