از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست نمایش کسوف با حضور ایوب آقاخانی  ،حمید رضا آذر رنگ و نسیم ادبی ( بخش دوم)

در دل نقش می رویم و با آن یکی می شویم
من دنبال تم مهاجرت نرفتم ، تم مهاجرت دنبالم آمد
نشست نمایش کسوف با حضور ایوب آقاخانی  ،حمید رضا آذر رنگ و نسیم ادبی ( بخش دوم)

در دل نقش می رویم و با آن یکی می شویم
من دنبال تم مهاجرت نرفتم ، تم مهاجرت دنبالم آمد

 ایوب آقاخانی در نمایش کسوف به مسئله مهمی نظیر مهاجرت و پیدا کردن آرامش و مامنی برای زندگی آسوده نزد آدم های مستاصل و بدون امید وتنها می پردازد. نمایشی رئالیستی که به ...

نشست نمایش کسوف با حضور ایوب آقاخانی  ، حمید رضا آذرنگ و نسیم ادبی  ( بخش نخست)

آقاخانی : هرگزخودم را درانعقیاد بازیگر قرار نمی دهم
نشست نمایش کسوف با حضور ایوب آقاخانی ، حمید رضا آذرنگ و نسیم ادبی ( بخش نخست)

آقاخانی : هرگزخودم را درانعقیاد بازیگر قرار نمی دهم

ین روزها بعد از شش سال ازاجرای موفق کسوف در سالن قشقایی تئاتر شهر ، این نمایش دوباره با همان شکل و سیاق و تیم بازیگری در تماشاخانه باران روی صحنه رفته است و با بازتاب ...

ساناز بیان با «آبی مایل به صورتی» می‌آید

ساناز بیان با «آبی مایل به صورتی» می‌آید

ساناز بیان که این روزها نمایشنامه هتلی‌های او به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ در تالار سمندریان روی صحنه است، قصد دارد سال آینده نمایش «آبی مایل به صورتی» را روی ...