از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «دست‌های آلوده» به کارگردانی مسعود موسوی

سرمایه‌گذاری در اندیشه و بافتار هنری
نگاهی به نمایش «دست‌های آلوده» به کارگردانی مسعود موسوی

سرمایه‌گذاری در اندیشه و بافتار هنری

ایران تئاتر- عبدالرضا فریدزاده*: پنجه درافکندن با ژان پل سارتر و دراماتورژی متن متعالی و ماندگار او کاری‌ست دشوار که موسوی با تعریف استراتژی صحیح برای دراماتورژی ...

نگاهی به نمایش «حشره» به کارگردانی مهیار قزل سوفلو

واقعیت و تخیل نیازهای انسان معاصر برای بقا هستند
نگاهی به نمایش «حشره» به کارگردانی مهیار قزل سوفلو

واقعیت و تخیل نیازهای انسان معاصر برای بقا هستند

ایران تئاتر، کیارش وفایی: باورهای انسان در جهان معاصر بر اساس نیازهایی که در ذهن پرورش می‌دهد شکل می‌گیرد. حال این موضوع گاهی در راستای کشف است و هنگامی باتوجه به ...

تاملی بر نمایش «احتمال اشتباه» اثر حسین جمالی

تلنگر یک چالش در راه پر پیچ و خم الگوسازی نمایش ایرانی
تاملی بر نمایش «احتمال اشتباه» اثر حسین جمالی

تلنگر یک چالش در راه پر پیچ و خم الگوسازی نمایش ایرانی

ایران تئاتر- علی رحیمی: «احتمال اشتباه» به خاطر پیشینه پژوهشی، تلاش در جهت الگوسازی نمایش های ایرانی و از همه مهمتر تلنگر یک چالش همه گیر و قابل تامل، قابل تقدیر است و ...

نگاهی به نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا

هویت، مهمترین شاخص برای شناخت و آگاهی است
نگاهی به نمایش «اسمش این نیست» به کارگردانی آرزو خرم‌نیا

هویت، مهمترین شاخص برای شناخت و آگاهی است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: انسان‌ها در جهان اکنون فارغ از کشف و شهود درباره مسائل جهان پیرامون خود می‌کوشند تا از زاویه‌ای به مبحث هویت بپردازند. حال این کنش از سوی ...

نگاهی به نمایش «سکوت سفید» به کارگردانی کوروش سلیمانی

رهایی، مرز میان بودن و نبودن است
نگاهی به نمایش «سکوت سفید» به کارگردانی کوروش سلیمانی

رهایی، مرز میان بودن و نبودن است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: امیال انسانی جزو گزینه‌هایی است که می‌تواند شرایط کلی و جزئی جوامع بشری را تحت اختیار خود داشته باشد تا از آن طریق بتواند تاثیرات زیادی به ...

نگاهی به نمایش «دادگاه ویژه» به کارگردانی محمد طیب طاهر

عدالت، سرلوحه بقا و ماندگاری انسان است
نگاهی به نمایش «دادگاه ویژه» به کارگردانی محمد طیب طاهر

عدالت، سرلوحه بقا و ماندگاری انسان است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: شکل گرفتن اتفاق‌ها در جهان معاصر بنابر خواسته و رفتارهای انسان رخ می‌دهد. حال این رویه را می‌توان به اهمیت روبرو شدن با شرایط اکنون ارتباط ...

نگاهی به نمایش «برگشتن» به کارگردانی حسین مسافر آستانه

نام سرزمین من ایران و نام قهرمان‌های واقعی آن شهید است
نگاهی به نمایش «برگشتن» به کارگردانی حسین مسافر آستانه

نام سرزمین من ایران و نام قهرمان‌های واقعی آن شهید است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: حرف از واقعیت که به میان می‌آید عمل و عکس‌العمل انسان تمایزهای واضحی را رقم می‌زند. شاید دلیل این واکنش در ازای کشور، اخلاق مداری و یا ...

نقد نمایش «هرکسی یا روز می میرد یا شب من شبانه روز» به کارگردانی سجاد افشاریان

تعدد موضوع و ضرورت هارمونی  و ایجاز دراماتیک
نقد نمایش «هرکسی یا روز می میرد یا شب من شبانه روز» به کارگردانی سجاد افشاریان

تعدد موضوع و ضرورت هارمونی  و ایجاز دراماتیک

ایران تئاتر- سید علی تدین صدوقی : تعدد موضوع و رویدادها و نبود ایجاز در نمایش «هرکسی یا روز می میرد یا شب من شبانه روز» موجب می شود که اصل ماجرا و معنا و مفهومی که مد ...

نگاهی به نمایش «صورت پنهان» به کارگردانی نفیسه فدایی و امیر فرید

شرح ماجرای عاشقانه‌ای که با بودنت فراموش شد
نگاهی به نمایش «صورت پنهان» به کارگردانی نفیسه فدایی و امیر فرید

شرح ماجرای عاشقانه‌ای که با بودنت فراموش شد

ایران تئاتر، کیارش وفایی: تفاوت بین انسان‌ها همیشه در ازای علم، سیاست، اقتصاد و فرهنگ به وجود نمی‌آید، بلکه باورهای گوناگون سبب ایجاد تفاوت و تمایز می‌شود. ...

نگاهی به نمایش «لَچک» به کارگردانی امیر ابراهیم‌زاده

دچار بودن، اوج نیاز یک انسان معاصر است
نگاهی به نمایش «لَچک» به کارگردانی امیر ابراهیم‌زاده

دچار بودن، اوج نیاز یک انسان معاصر است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: شرایط زندگی انسان‌ها گاهی در ازای نیازها و دغدغه‌ها مسیرهای گوناگونی را فراهم می‌آورند تا سیر اتفاق‌ها و رویدادها به سویی هدایت شوند که ...

نگاهی به نمایش «آواز خان طاس» به کارگردانی ارشیا رضوی

زمان، هویت زبان بشر را با باورهایش تغییر می‌دهد
نگاهی به نمایش «آواز خان طاس» به کارگردانی ارشیا رضوی

زمان، هویت زبان بشر را با باورهایش تغییر می‌دهد

ایران تئاتر، کیارش وفایی: جایگزین شدن یا جایگزین بودن در زمان اکنون یکی از راه‌هایی است که می‌توان از آن طریق مسائل و مشکلات را با رویه‌ و طریقی به نتیجه رساند. حال ...

نگاهی به نمایش «بوی گند دهن خانم مارکز» به کارگردانی فرید قادرپناه

تبصره رهایی از توان مکافات، فراموشی نیست
نگاهی به نمایش «بوی گند دهن خانم مارکز» به کارگردانی فرید قادرپناه

تبصره رهایی از توان مکافات، فراموشی نیست

ایران تئاتر، کیارش وفایی: در هم تنیده بودن دو عنصر اتفاق و باور یکی از جزئیات داشته‌های جهان اکنون است. جهانی که انسان‌ها بر اساس یکی از این دو مولفه زندگی خود را ...

نگاهی به نمایش «زیبا» به کارگردانی خشایار خلیل‌خانی

انسان‌ها در زمان اکنون از ناهمخوانی‌ها جذر می‌گیرند
نگاهی به نمایش «زیبا» به کارگردانی خشایار خلیل‌خانی

انسان‌ها در زمان اکنون از ناهمخوانی‌ها جذر می‌گیرند

ایران تئاتر، کیارش وفایی: خط ارتباطی بین جهان هستی و انسان‌ها را می‌توان یکی از ژرف‌ترین روابط دراماتیک نامید که در آن هر جز تاثیری مستقیم بر روند زندگی انسان‌ها ...

نگاهی به نمایش «تا باران چند پاییز مانده» به کارگردانی آرمان شهبازی

باورت دارم چون اینجایی، درست همین حوالی
نگاهی به نمایش «تا باران چند پاییز مانده» به کارگردانی آرمان شهبازی

باورت دارم چون اینجایی، درست همین حوالی

ایران تئاتر، کیارش وفایی: اهمیت واکاوی شرایط و اتفاق‌ها جزو یکی از کنش‌هایی است که انسان‌ها در طول مدت حیات خود به آن روی می‌آورند تا بتوانند رویکردی نو به اشخاص ...

نقدی بر نمایش تالاب هشیلان به کارگردانی نوشین تبریزی

این روایت دردناک هنوز هم تمامی ندارد
نقدی بر نمایش تالاب هشیلان به کارگردانی نوشین تبریزی

این روایت دردناک هنوز هم تمامی ندارد

ایران تئاتر- رضا آشفته: تالاب هشیلان مرتبط با جنگ تحمیلی است و این نمایش درواقع به آسیب های ناشی از جنگ هشت ساله تحمیلی می پردازد که هنوز هم دردهایش در میان مردم کوچه و ...

نگاهی به نمایش «بی‌چیز» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر

عنصر تغییر، کیمیایی جاودانه برای انسان است
نگاهی به نمایش «بی‌چیز» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر

عنصر تغییر، کیمیایی جاودانه برای انسان است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: کاوش برای دانستن و تلاش برای به دست آوردن از جمله غرایزی است که انسان همواره آن را در کالبد خود جستجو می‌کند تا بتواند از آن طریق خود را ...

نگاهی به نمایش «سه کیلو و 250 گرم» به کارگردانی محسن نجارحسینی

تغییر وضعیت انسان یک تاکید مسری و تعیین‌کننده است
نگاهی به نمایش «سه کیلو و 250 گرم» به کارگردانی محسن نجارحسینی

تغییر وضعیت انسان یک تاکید مسری و تعیین‌کننده است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: رویدادهای جهان انسان‌ها را می‌توان از جمله دلایل کنش و واکنش انسان‌ها نسبت به یکدیگر تلقی کرد. روندی که در آن اوج و فرودها به شکل لحظه‌ای ...

نگاهی به نمایش «آزمایشگاه متروک» به کارگردانی منصور صلواتی

انسان‌های خاکستری مغزی سفید رنگ دارند
نگاهی به نمایش «آزمایشگاه متروک» به کارگردانی منصور صلواتی

انسان‌های خاکستری مغزی سفید رنگ دارند

ایران تئاتر، کیارش وفایی: شکل دادن یا رفع باورهای انسان در ازای پیش آوردن لحظاتی که در آن معنا تعریف شده یکی از نکاتی است که برای فراهم آوردنش نظم دچار نوسانی مشخص ...

نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

رستگاری به بلندای نام یلدا
نقدی بر نمایش امروز روز خوبیست برای مُردن، به کارگردانی کمال هاشمی

رستگاری به بلندای نام یلدا

ایران تئاتر- رضا آشفته: نمایش «امروز روز خوبیست برای مُردن» درباره مرگ و رستگاری فردی است و به گونه در پس یک ویرانی و زوال فردیت و هویت یک زن رستگار شده را بر ما نمایان ...

نگاهی به نمایش «شاتر شیطان» به کارگردانی مریم برزگر

شناخت درون نسخه تجویزی جهان هستی به انسان است
نگاهی به نمایش «شاتر شیطان» به کارگردانی مریم برزگر

شناخت درون نسخه تجویزی جهان هستی به انسان است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: انسان بر اساس خاصیت‌های کشف و شهود نسبت به داده‌ها و داشته‌های جهان هستی، موجودی جستجوگر است که در ازای کشفی سعی می‌کند از اهمیت به دست ...

نگاهی به نمایش «باد که می‌نویسد» به کارگردانی سیاوش جامع

شرح فراق، مشخصه دائمی دلدادگی تا همیشه  است
نگاهی به نمایش «باد که می‌نویسد» به کارگردانی سیاوش جامع

شرح فراق، مشخصه دائمی دلدادگی تا همیشه است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: جهان هستی و داشته‌های آن در شکل کلی و هر یک به شکلی جداگانه تعریف و مفهومی مختص به خود را دارند که به یقین تاثیر مستقیمی در زندگی انسان‌ها ...

نگاهی به نمایش «میمون» به کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی

شرح هویت یک واگویه مستند است و مبتلا یک حقیقت
نگاهی به نمایش «میمون» به کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی

شرح هویت یک واگویه مستند است و مبتلا یک حقیقت

ایران تئاتر، کیارش وفایی: واکاوی شرایط در هر زمان آنچنان که باید نمی‌تواند مثمرثمر باشد، زیرا ممکن است رویه یا باوری را به شکل کلی تغییر داده و یا حذف نماید. لذا میل ...

نقدی بر نمایش «در اسکله» به کارگردانی فرناز جهانسوز

انتظار، بمب دست سازی است که زمان مشخص ندارد
نقدی بر نمایش «در اسکله» به کارگردانی فرناز جهانسوز

انتظار، بمب دست سازی است که زمان مشخص ندارد

ایران تئاتر، کیارش وفایی: داده‌ها و داشته‌های جهان بشریت را می‌توان جایگاهی دانست که در آن همه چیز به وجودیت انسان مربوط است. جهانی که در آن اتفاق‌ها بر اساس ...

نقد نمایش« اهورا و غول جزیره اشک»  به کارگردانی پریوش کامیار

دغدغه زیست بوم  و آگاهی بخشی‌ به نسل نو
نقد نمایش« اهورا و غول جزیره اشک»  به کارگردانی پریوش کامیار

دغدغه زیست بوم و آگاهی بخشی‌ به نسل نو

ایران تئاتر، سید علی تدین صدوقی : اینکه کارگردانی در روزگاری که تئاتر به سوی هر چه تجاری شدن می رود در زمینه حفظ حیوانات  زیبا کمیاب ودر حال انقراض ایران مانند " گوزن ...

نگاهی به نمایش «من تاجی‌ام» به کارگردانی محمد زعفرانی

باورهای درونی از تاریخ شفاهی جهان پیرامون نشات می‌گیرند
نگاهی به نمایش «من تاجی‌ام» به کارگردانی محمد زعفرانی

باورهای درونی از تاریخ شفاهی جهان پیرامون نشات می‌گیرند

ایران تئاتر، کیارش وفایی: اتفاق‌هایی که در جهان هستی و پیرامون انسان‌ها رخ می‌دهد هر یک برای خود دلیل یا دلایلی دارد که به نوعی در سرنوشت و تقدیر موثر هستند. حال این ...

نگاهی به نمایش «گریزلی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی زندیه

همیشه باید به بودنم اعتماد داشته باشم تا بدونم هستم
نگاهی به نمایش «گریزلی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی زندیه

همیشه باید به بودنم اعتماد داشته باشم تا بدونم هستم

ایران تئاتر، کیارش وفایی: جزئیات جهان انسان‌ها راهکاری مناسب برای شرح اتفاق‌هایی است که می‌تواند داشته‌ها و نداشته‌های بسیاری را به تصویر در آورد. اوقاتی که در آن ...

نگاهی به نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی الهام شکیب

بیماری تنهایی با هیچ مُسکنی آرام نمی‌شود
نگاهی به نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی الهام شکیب

بیماری تنهایی با هیچ مُسکنی آرام نمی‌شود

ایران تئاتر، کیارش وفایی: باورهای انسانی از جمله مواردی است که قابلیت دارد تاثیرات زیادی را در جامعه، خانواده و فرد به وجود آورد. تاثیراتی که مطلق مثبت یا منفی نسیتند ...

نگاهی به نمایش «نیمه شب به وقت محلی» به کارگردانی ارمغان سلطانی

در جستجوی زمان از دست رفته
نگاهی به نمایش «نیمه شب به وقت محلی» به کارگردانی ارمغان سلطانی

در جستجوی زمان از دست رفته

ایران تئاتر، کیارش وفایی: تصورات و خیال‌های انسان همیشه به طور مطلق خوب و یا به یقین بد نیستند، بلکه مرزی مشترک با یکدیگر دارند که در اوقاتی موثر برای رسیدن به واقعیت ...

نگاهی به نمایش «در اتاق باد می‌وزد» به کارگردانی سجاد تابش

شرایط خاص همیشه حرفی برای گفتن دارد
نگاهی به نمایش «در اتاق باد می‌وزد» به کارگردانی سجاد تابش

شرایط خاص همیشه حرفی برای گفتن دارد

ایران تئاتر، کیارش وفایی: رفتارها و انتخاب‌های انسان معاصر بر اثر شرایطی که در آن قرار می‌گیرد و یا آنها را پدید می‌آورد قابلیت آن را دارد که تمایزهای بسیاری را از ...

نگاهی به نمایش «لولیتا نسخه‌ی 12» به کارگردانی بهنام احمدی

بهای آزادی با رعایت قانون پرداخت می‌شود
نگاهی به نمایش «لولیتا نسخه‌ی 12» به کارگردانی بهنام احمدی

بهای آزادی با رعایت قانون پرداخت می‌شود

ایران تئاتر، کیارش وفایی: واکاوی زندگی و شرایطی که انسان آنها را تجربه می‌کند وابسته به عواملی است که او را ترغیب به عمل یا رفتاری می‌کند. لذا شرط این رویارویی از ...

نگاهی به نمایش «صدای خنده حضار» به کارگردانی حسام افسری

حذف خیال از واقعیت نتیجه‌ای ندارد، باورکن
نگاهی به نمایش «صدای خنده حضار» به کارگردانی حسام افسری

حذف خیال از واقعیت نتیجه‌ای ندارد، باورکن

ایران تئاتر، کیارش وفایی: اهمیت دادن به باورهای انسان شاید یکی از تاثیرگذارترین عنوان‌هایی باشد که در طول حیات بشر شناخته شده است. لزوم این اتفاق در زمینه‌های مختلف ...

نقدی ساختارگرا بر نمایش مضحکه بادسوار به کارگردانی هما جدیکار

این خیمه در هم شکسته یا آگاهی در برابر فساد
نقدی ساختارگرا بر نمایش مضحکه بادسوار به کارگردانی هما جدیکار

این خیمه در هم شکسته یا آگاهی در برابر فساد

ایران تئاتر- رضا آشفته: نمایش عروسکی «مضحکه بادسوار» یک تحول و دگرگونی بنیادین نسبت به خیمه شب بازی و حضور مبارک، عروسک نمادین نمایش های سنتی ایرانی به شمار می آید و ...

نگاهی به نمایش «اولد سیبروک» به کارگردانی امیرمحمد مهاجری

همیشه قضاوت ملاکی برای اثبات واقعیت نیست
نگاهی به نمایش «اولد سیبروک» به کارگردانی امیرمحمد مهاجری

همیشه قضاوت ملاکی برای اثبات واقعیت نیست

ایران تئاتر، کیارش وفایی: کشف درونیات انسان‌ همیشه مسئله‌ای مهم و جذاب به شمار می‌آید که محدوده‌ای مشخص ندارد و این ذوق سرایتی واگیردار را فراهم می‌آورد. حال در ...

نگاهی به نمایش «گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند» به کارگردانی عادل عزیزنژاد و ساره حشمتی‌فر

تنها قاتل‌ها در زیر نور قرمز عکس یادگاری می‌گیرند
نگاهی به نمایش «گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند» به کارگردانی عادل عزیزنژاد و ساره حشمتی‌فر

تنها قاتل‌ها در زیر نور قرمز عکس یادگاری می‌گیرند

ایران تئاتر، کیارش وفایی: چند وجهی بودن جهان هستی سبب شده تا انسان همیشه در مواجهه با مسائل پیرامون خود دچار ابهام و کشف‌های متفاوتی شود تا از آن طریق بتواند تاثیری ...

نگاهی به نمایش «این یک اعتراف است» به کارگردانی شادی اسدپور

شرح دل با تو بگویم‌که‌ تو جانی و جهانی
نگاهی به نمایش «این یک اعتراف است» به کارگردانی شادی اسدپور

شرح دل با تو بگویم‌که‌ تو جانی و جهانی

ایران تئاتر، کیارش وفایی: شکل‌گیری مسائل و اتفاق‌های جهان هستی ارتباط مستقیمی با حضور انسان دارد که بر اساس توانایی‌های خود تلاشی برای بهره‌مندی از آن می‌کند. لذا ...

نگاهی به نمایش «56، غسالخانه‌ی طهران» به کارگردانی مهسا احمدزاده

روایت آخرین شاهد زنده همیشه شنیدنی است
نگاهی به نمایش «56، غسالخانه‌ی طهران» به کارگردانی مهسا احمدزاده

روایت آخرین شاهد زنده همیشه شنیدنی است

ایران تئاتر، کیارش وفایی: اهمیت شرح اتفاق یکی از دلایلی است که می‌تواند جهان اکنون را به شکل دقیقی مورد ارزیابی قرار بدهد. زیرا با پیش آمدن این موضوع نگاه و باور تا ...