در حال بارگذاری ...
 • در خصوص چند وچون برگزاری جشنواره مقاومت

  جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت خاستگاه تئاتر انقلاب اسلامی

  ایران تئاتر_سید علی تدین صدوقی  : اگرنگاهی دقیق و ژرف به روند تئاتر کشور بیندازیم می بینیم که تئاتر مقاومت  به نوعی  می تواند خاستگاه تئاتر انقلاب اسلامی باشد .  البته این نگاه با رویکرد تازه ای که تئاتر مقاومت  پیش رو دارد می تواند هر چه بهتر وبیشتر متجلی گردد .

  اگرنگاهی دقیق و ژرف به روند تئاتر کشور بیندازیم می بینیم که تئاتر مقاومت  به نوعی  می تواند خاستگاه تئاتر انقلاب اسلامی باشد .  البته این نگاه با رویکرد تازه ای که تئاتر مقاومت  پیش رو دارد می تواند هر چه بهتر وبیشتر متجلی گردد . این رویکرد ماحصل تحقیق وتلاش دبیر محترم جشنواره  جناب نصیر بیگی و همکاران محترمشان در طی یکی دوسال اخیر است .

  رویکردی که سعی داشته وسعت نگاه وعمل بیشتری به جشنواره بین المللی مقاومت بدهد آنهم با دعوت از هنرمندان واساتید ومنتقدان صاحب نام و ارزشی که بنا به هر دلیلی تا کنون از آنها دعوت به عمل نیامده بود  و اهمیت به حوزه تحقیق وپژوهش و ایضا حذف خودی وغیر خودی نمودن های رایج  در طی سالهای گذشته که خود موجب دلسردی هنرمندان واساتید ارزشی نسبت به حضور در این جشنواره مهم شده بود .
  شانزدهمین جشنواره بین المللی  تئاتر مقاومت با رویکردی جدید ونگاهی  تاریخی، تحلیلی به مقاومت اقوام مختلف ایرانی در طول تاریخ ومبارزه ومقاومت شخصیت ها وقهرمانان ایرانی در تاریخ معاصر دربرابر مبارزه با استعمارگران وبیگانگان و مستبدین داخلی  وخارجی   پا به عرصه خواهد نهاد .  بازنمایی مبارزان وقهرمانانی مانند شهید رئیس علی دلواری ، میرزا کوچک خان جنگلی ، ستار خان ، باقر خان ، میر مهنا ، ناصر دیوان کازرونی ، دریا قلی سورانی و ... اقتباس از ادبیات پایداری مانند نور الدین پسر ایران ، وقتی مهتاب گم شد ، گلستان یازدهم ، دختر شینا ، بابا ناظر ، عباس دست طلا ،اینک شوکران ، لشکر خوبان ،آن بیست و سه نفر ، من زنده ام ، خاطرات عزت شاهی ، خاک های نرم کوشک ، پایی که جا ماند ، تن‌تن وسندباد و...همچنین مقاومت  مسلمانان در کشورهای مختلف منطقه وبیداری اسلامی در مقابله با اندیشه های وهابی، سلفی ، افکار تروریستی  تکفیری ، نفوذ صهیونیست و...در کشورهای مختلفی چون لبنان ، سوریه ، یمن ، عراق ، 
  افغانستان ،  فلسطین و... باید گفت   جشنواره مقاومت ایضا  بر تجلی ایثار در عرصه های ملی با تمرکز بر شهدای مرزبانی ، نیروی انتظامی ، آتش نشانی ، محیط بانی ،  شهدای هسته ای وشهدای انقلاب اسلامی ، پرداختن به اسوه ها ونمادهای ایثار ومقاومت در دوران دفاع مقدس ، نقش خانواده های شهدا وجانبازان وایثارگران در هشت سال دفاع مقدس وحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی  خواهد پرداخت .

    جشنواره مقاومت رویکردی نیز در خصوص شهدای مدافع حرم با ملیت های مختلف ، افشای جنایات استکبار جهانی به ویژه آمریکا واسرائیل در منطقه وجهان ، مظلومیت شهدای منا با رویکرد بی کفایتی آل سعود ، پایداری آزادگان جنگ تحمیلی در دوران اسارت ، مقاومت وایستادگی مردم  قهرمان ومظلوم ایران در  دفاع مقدس ،  و ایضا مقابله با منافقین وفتنه گران ، نقش مادران وهمسران در هشت سال دفاع مقدس  ودفاع از حرم وتداوم مقاومت ومبارزه با استکبار و...  خواهد داشت .

  این رویکردهای جدیدی که دامنه گسترده ای هم دارند با بخش همایش پژوهشی تئاتر مقاومت در شانزدهمین  جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت  مجموعه کاملی را ارائه می دهد که به لحاظ علمی وپژوهشی  وعملی در جایگاه خاص خود قرار خواهد داشت .  

  جشنواره بین المللی مقاومت در بخش های  صحنه ای داخلی ،  صحنه ای بین المللی ، بخش خیابانی ومحیطی ، بخش کودک ونوجوان ، بخش باز تولید ، بخش پژوهشی ونمایشی شامل همایش پژوهشی ونمایشنامه نویسی وبخش هنرهای بصری که شامل عکس وپوستر خواهد بود از 4 تا 9 آذر ماه  1397در تهران ودیگر شهرها برگزار خواهد شد .

  این گستره وسیع نیاز به تدارکات ویژه ، بودجه کافی  ولازم و هماهنگی  وهمکاری ارگان ها وسازمان ها ومدیران رده بالا ومسئولین ذی ربط با دبیر محترم جشنواره و انجمن هنرهای نمایشی روایت  فتح را دارد . 
  با نگاهی به اسامی ای که مقاله های پژوهشی اشان در همایش پژوهشی تئاتر مقاومت  پذیرفته شده است اهمیت این بخش از جشنواره وجدیت برگزارکنندگان این دوره از جشنواره مقاوت وبرنامه ریزی آنان برای رسیدن به اهداف خاص را درطول سال های آینده  ودوره های بعدی متوجه خواهیم شد .

  اینکه برنامه ریزی دقیق برا ی آینده صورت پذیرفته تا جشنواره مقاومت به جایگاه خاص خود در بین جشنواره های  بین المللی  داخلی وخارجی   دست یابد ؛ واین تلاش و کار و توجه و اندیشه و جدیت  برگزار کنندگان  جشنواره و به ویژه دبیر محترم جشنواره جناب ناصر بیگی را می رساند .  با نگاهی به بخش پژوهشی که با مقاله هایی از اساتیدی چون رحمت امینی ، منوچهر اکبرلو ،  صمد چینی فروشان ، فارس باقری ، بهرام جلالی پور ، مهرداد رایانی مخصوص ، بهزاد صدیقی ، فرهاد مهندس پور، جهانشیر یار احمدی و ...  برگزار خواهد شد به اهمیت این موضوع وجدیت مدیران و برگزارکنندگان جشنواره  در خصوص تحقیق وپژوهش پی خواهیم برد .

  از سویی دبیر محترم جشنواره با نوعی جوان گرایی در بخش باز خوانی  ها ، باز بینی ها  و داوری جشنواره  ودعوت از اساتید  ؛ منتقدان وهنرمندان شایسته  و ارزشی در این حوزه  وبخش اجرایی جشنواره که در طول این سال های بنا به هر دلیلی دیده نشده اند ویا به کنار ی گذاشته شده بودند  واز آنها جهت همکاری دعوت به عمل نیامده بود  و به همین دلیل هرساله افراد و اسامی تکراری  و خاصی را شاهد بودیم ،

  امکان ورود افکار واندیشه های نو در خصوص موضوع های جشنواره را با انتخاب های شایسته از سوی این عزیزان فراهم آورده اند  . این خود رویکرد جدیدی  را در انتخاب آثار موجب خواهد شد .  

  در واقع جناب  نصیربیگی که خود در چند ماه پیش مدیریت انجمن نمایش روایت فتح ودبیری جشنواره مقاومت را همزمان در دست داشتند وهم اکنون به عنوان دبیر جشنواره مسئولیت دارند  اصلاحات بنیادینی در روند اجرایی جشنواره ودعوت از هنرمندان واساتید وهمچنین رویکردهای اجرایی جشنواره  در ارائه موضوع ها ی مختلف در بحث مقاومت وجوان گرایی در سطوح مختلف اجرایی ومدیریتی جشنواره واستفاده  ودعوت از اساتید ومنتقدان بنام  و ارزشی تئاتر کشور و... را موجب شده اند  که  این خود جشنواره را به سوی یک فستیوال بین المللی ای جدی و پر محتوا سوق  می دهد .  

  چون می دانیم که در سال های قبل بین المللی بودن  جشنواره در حد شعار باقی مانده بود در جاهای  حتی خود جشنواره نیز باری به هرجهت برگزار می گردید .

  اما با اصلاحات وتغییرات جدی و وسیع دبیرمحترم جناب ناصر بیگی ، جشنواره مقاومت در همه زمینه ها به طور جدی در حال عرض اندام است ومی رود که به یکی از جشنواره های مهم بین المللی ایران ومنطقه تبدیل  بشود .  

  برا ی  دبیر محترم جشنواره  جناب  آقای نصیر بیگی و مدیر یت  روایت فتح  جناب حبیبی  ودست اندرکاران جشنواره از درگاه حضرت حق جل واعلاء موفقیت روز افزون را خواستاریم . امید که مدیر محترم روایت فتح با خودی غیر خودی کردن ها در مجموعه تحت مدیرتشان با جدیت مقابله بفرمایند .  

  ازسویی مسئولین محترم ذی ربط  ومدیران رده بالا  نیز باید بدانند  که تئاتر هنری استراتژیک و مهم است وبه فرمایش مقام معظم رهبری  " تئاتر در جمهوری اسلامی اصالت و والایی خود را در بیان دردها وبازگویی قصه مظلومیت بشریت دربند می یابد ...." پس باید از این هنر ارزنده  وهنرمندان تئاتر  حمایت های کامل ولازم مادی ومعنوی به عمل آید .

  به ویژه آنکه تئاتر وهنرهای نمایشی می تواند سپر قابل اتکا و مهم و استراتژیکی در مقابله با تهاجم فرهنگی ، هنری ، فکری ، اعتقادی بیگانگان واستکبار جهانی وصهیونیست بین الملل باشد . موردی که مقام معظم رهبری بارها برآن تاکید داشته اند. 

   
  نظرات کاربران