در حال بارگذاری ...
 • جشنواره تئاتر فجر
 • اصلاحیه انجمن هنرهای نمایشی برگزارش عملکرد مالی سال 96

  پیرو انتشار گزارش عملکرد مالی سال ۹۶ معاونت امورهنری ،انجمن هنرهای نمایشی ایران در مورد یک سند این گزارش توضیحی را ارائه کرد .

  به گزارش ایران تئاتر براساس این توضیح در ردیف 59 گزارش ارائه شده رقم سی و هفت میلیون و نهصد هزار تومان به صورت سهوی برای حمایت از فعالیت خانه عروسک درج شده است که این رقم برای این فعالیت نبوده و برای حمایت از برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک هزینه شده است .

  در ادامه توضیح انجمن هنرهای نمایشی ایران تصریح شده است : بر این اساس  رقم مندرج در ردیف 66 گزارش به صد و نود و نه  میلیون و هشتصد هزار تومان و رقم ردیف 59 گزارش به صفر تغییر داده می شود .
  نظرات کاربران

 • جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
 • جشنواره گام دوم
 • جشنواره ملی تئاتر خرمشهر