در حال بارگذاری ...
یادداشت ارمغان بهداروند در پنجاه‌وسه‌سالگی تالار سنگلج

تولد دانستن و تولد توانستن است

ایران تئاتر: ارمغان بهداروند در پنجاهمین سالروز تأسیس تالار سنگلج یادداشتی را در اختیار ایران تئاتر قرارداد.

در متن یادداشت بهداروند آمده است: امروز تولد تئاتر سنگلج است. پنجاه‌وسه‌ساله شدن تماشاخانه‌ای که هم «طهران» را زیسته است و هم «تهران» را به چشم دیده است. تولد تئاتر، تولد دانستن و تولد توانستن است. هر جا که یک صندلی برای تماشا چیده شود، تولد تئاتر است. با این حساب، پنجاه‌وسه سال این مدرسه به شاگردانش، دانایی و توانایی آموخته است و اکنون اگرچه آجر به آجر رنجور است، اما هنوز، بی‌قیدوشرط، رفیق است و رفاقت می‌کند. سزاوار نیست این بنای مهربان، به یکی از «یکی بود یکی نبود» هایِ این روزگار مبتلا شود. با خودم فکر می‌کنم حتماً سنگلج که در باد و باران روزگار، ما را دوست داشته است، به‌غیراز آن‌که دوستش بداریم توقعی ندارد. یکی از علائم دوستی، نوشتن است. بنشینیم و آن‌قدر از روی سنگلج مشق بنویسیم شاید که یک درس به کتاب فارسی کودکانمان اضافه شود. درسی که آن‌ها را نمی‌ترساند و به آن‌ها دوست داشتن را می‌آموزد! تولدت مبارک سنگلج جان!
نظرات کاربران