در حال بارگذاری ...
 • با اعلام آمار تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد:

  بیش از 22 هزار نفر به تماشای 10 نمایش نشستند

  آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۲۳ آذرماه مشخص شد. در این آمار ۲۲۱۹۴ نفر به تماشای ۱۰ اثر نمایشی روی صحنه رفته‌اند.

  به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:
  تماشاخانه‌ی اصلی:  نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده است طی 30 اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان 12838 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 4775 بلیت تمام‌بها، 1717 بلیت نیم‌بها، 3255 بلیت با تخفیف و 3091  بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 70 هزار تومان رقم 5 میلیارد 666 میلیون و 50 هزار ریال ثبت‌شده است.
  تماشاخانه چهارسو: میزبان 2 نمایش «فاندو و لیز» و «پرومته طاعون» بوده است.
  نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی «هوشمند هنرکار» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 7 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 258 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 60 بلیت تمام‌بها،42 بلیت نیم‌بها، 12 بلیت با تخفیف و 144 بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 30 هزار تومان رقم 27 میلیون و 180 هزار ریال ثبت‌شده است.
  نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی «شهاب آگاهی» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 6 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 287 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 87 بلیت تمام‌بها،5 بلیت نیم‌بها، 71 بلیت با تخفیف و 124 بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 30 هزار تومان رقم 43 میلیون و 890 هزار ریال ثبت‌شده است.

  تماشاخانه قشقایی: میزبان 2 نمایش «مردی به نان دایک» و اجراخوانی بوده است.
   نمایش «مردی به نان دایک» به کارگردانی «مهدی میامی» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 8 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 546 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 324 بلیت تمام‌بها،11 بلیت نیم‌بها و 211 بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 30 هزار تومان رقم 98 میلیون و 850 هزار ریال ثبت‌شده است.
  نمایش «اجراخوانی» به کارگردانی «گلچهره دامغانی» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 4 اجرا که پشت سر گذاشته میزبان 460 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 320 بلیت تمام‌بها،75 بلیت نیم‌بها و 65 بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 25 هزار تومان رقم 89 میلیون و 375 هزار ریال ثبت‌شده است.

  تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی «کوروش سلیمانی» که به‌تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی 8 اجرا که پشت سر گذاشته 542 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 350 بلیت تمام‌بها،21 بلیت نیم‌بها، 23 بلیت تخفیف دار و 148 بلیت میهمان ارائه‌شده است. در گیشه این اثر باقیمت 30 هزار تومان رقم 113 میلیون و 670 هزار ریال ثبت‌شده است.
  تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:
  این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تاترال» به کارگردانی «نسیم تاجی» است که 23 آذرماه میزبان 336 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 171 بلیت تمام‌بها 3 بلیت نیم‌بها و 162 بلیت میهمان ارائه‌شده که جمع گیشه 5 روز فروش این نمایش 43 میلیون و 125 هزار ریال ثبت‌شده است.
  این تماشاخانه پذیرای نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی «محمدرضا آزادفر» است که تا 23 آذرماه میزبان 1121 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 257 بلیت تمام‌بها،236 بلیت نیم‌بها، 243 بلیت تخفیف دار و 385 بلیت میهمان ارائه‌شده که جمع گیشه 8 روز فروش این نمایش 142 میلیون و 350 هزار ریال ثبت‌شده است.

  در نهایت تالار هنر در هفته ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:
  1- نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی «محمد عبدی» که 32 اجرای خود را  پشت سر گذاشته است پذیرای 2800 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1077 بلیت تمام‌بها، 563 بلیت نیم‌بها، 506 بلیت تخفیف دار و 654 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 347  میلیون و 600 هزار تومان فروش داشته است.

  2- نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی «محمد عاقبتی» که 29 اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای 3006 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 1864 بلیت تمام‌بها، 764 بلیت نیم‌بها، 74 بلیت تخفیف دار و 304 بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت 20 هزار تومانی در گیشه 460 میلیون و 300 هزار تومان فروش داشته است.
  مطالب مرتبط

  با اعلام آمار تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

بیش از ده هزار نفر به دیدن «شاه لیر» نشستند
  با اعلام آمار تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

  بیش از ده هزار نفر به دیدن «شاه لیر» نشستند

  آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا روز 16 آذرماه اعلام شد. در این آمار نمایش «شاه لیر» با میزبانی 10028 تماشاگر بیشترین مخاطب را در این میان جذب کرده است.

  |

  با اعلام آمار تماشاگران تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

بیش از شانزده هزار نفر به دیدن شاه لیر رفتند
  با اعلام آمار تماشاگران تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

  بیش از شانزده هزار نفر به دیدن شاه لیر رفتند

  آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگران تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز 7 دی‌ماه مشخص شد. در این آمار شاه لیر با جذب 16265 تماشاگر پرمخاطب ترین نمایش های روی صحنه بود.

  |

  آغاز اجرای چهار نمایش جدید در تئاتر شهر

  آغاز اجرای چهار نمایش جدید در تئاتر شهر

  برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که علاوه بر اجرای نمایش «شاه لیر» در تالار اصلی، چهار اثر نمایشی جدید در تالارهای چهارسو، قشقایی وسایه به صحنه می روند.

  |

  با اعلام آمار تماشاگران تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

«شاه لیر» پرمخاطب ترین نمایش روی صحنه
  با اعلام آمار تماشاگران تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی مشخص شد

  «شاه لیر» پرمخاطب ترین نمایش روی صحنه

  آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا روز 2 آذرماه مشخص شد. از مجموع شش نمایش به صحنه رفته در این سالن ها نمایش «شاه لیر» با جذب بیش از 4400 تماشاگر پرمخاطب ترین نمایش بوده است.

  |

  با بررسی 82 اثر روی صحنه مشخص شد؛

70 متن ایرانی، 15 کارگردان زن و آمار های دیگر
  با بررسی 82 اثر روی صحنه مشخص شد؛

  70 متن ایرانی، 15 کارگردان زن و آمار های دیگر

  ۶۰ نمایش مخاطب بزرگسال و ۲۲ نمایش مخاطب کودک و نوجوان که هم‌اکنون روی صحنه‌اند از لحاظ نسبت متون ایرانی به خارجی، کارگردان زن به مرد، دسته‌بندی شش‌گانه (تئاتر معیار، تئاتر آیینی، تئاتر ترکیبی، تئاتر بدن، تئاتر مستند و تئاتر موزیکال) و همچنین پراکندگی جغرافیایی ...

  |

  نظرات کاربران