در حال بارگذاری ...

هیئت انتخاب جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند

هیئت انتخاب مرحله اول بخش اصلی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند.

به گزارش ایران تئاتر ستاد برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه اسامی هیئت ارزیابی و انتخاب مرحله اول بخش اصلی این دوره از جشنواره را اعلام کرد.
سلما محسنی، آزاده شاه‌میری و سمانه زندی‌نژاد هنرمندانی هستند که ارزیابی و انتخاب آثار مرحله اول بخش اصلی نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر تجربه را به عهده داشتند.
جشنواره تئاتر تجربه با دبیری جلیل محمودی اسفند امسال در دانشگاه تهران برگزار می شود.
نظرات کاربران