در حال بارگذاری ...
 • جشنواره تئاتر فجر
 • پیام رییس انجمن هنرهای نمایشی استان به جشنواره شهروند جزیره خارگ

  تئاتر از دل آیین برآمده است

  برگزاری این رویداد خجسته با موضوع شهروندی را که همواره بحثی نو و تازه است در جزیره مرجانی خارگ گرامی میدارم و از شورای شهر و شهردار که بانی این رویداد مهم شدند صمیمانه سپاسگزارم.

  تئاتر از دل آیین برآمده است. آیین هایی که ریشه در باورها و اعتقادات مردم داشته است.همین نکته کافیست تا همواره فکر کنیم که برای خلق یک اثر همواره به مردم فکر کنیم.به محیط پیرامون زیستمان، تا حرف هایی بزنیم از جنس آن ها و برای آن ها. و نیز روزی که تصمیم گرفتیم سالن ها را ترک کنیم و آثارمان را به میان مردم ببریم ، آن گاه این نکته پر رنگ تر می شود. تئاتر همواره باید به این نکته بیندیشد که وقتی به میان مردم آمد باید از مسائل و مضامینی سخن بگوید که به کارش آید.تاثیر اجتماعی ،فرهنگی بر مخاطبش بگذارد و او را لحظه ای در خود فرو برد تا بیندیشد و مکث کند بر ایده نمایش و  اگر چنین بود کارش را درست انجام داده است.
  اینجا جزیره خارگ است، سرزمینی کوچک در دل آب های نیلی خلیج فارس. قطعه ای کوچک که به بلندای تاریخ در گسترهی دفاع حرف برای گفتن دارد. سرزمینی که مقاومت کرد تا خون در رگ های کشور جریان داشته باشد.
  به استان بوشهر ، به جزیره خارگ خوش آمدید.
  برگزاری این رویداد خجسته با موضوع شهروندی را که همواره بحثی نو و تازه است در جزیره مرجانی خارگ گرامی میدارم و از شورای شهر و شهردار که بانی این  رویداد مهم شدند صمیمانه سپاسگزارم.
  نیز ، سپاس ویژه تقدیم به هنرمندان خوب تئاتر جزیره و یارانم در انجمن هنرهای نمایشی خارگ که همهی سختی ها و زحمات را از آغاز تا پایان ، عاشقانه سرودند تا نوای دلنشین دوستی و مهربانی را با هنرمندان استان های مختلف ، در دل خلیج فارس، با هم بشنویم.
  یادم باشد به مهمانان عزیز جشنواره بگویم: 
  اینجا جزیره خارگ است. جایی که کهن ترین سند مکتوب نمایشی کشور تا امروز در آن رقم خورده است.
  خوش آمدید.

   
  نظرات کاربران

 • جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
 • جشنواره گام دوم
 • جشنواره ملی تئاتر خرمشهر