در حال بارگذاری ...
با حکم رئیس انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی

مهدی صالحیار به عنوان مسئول دفتر تئاتر خیابانی منصوب شد

از سوی هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی، مهدی صالحیار کارگردان جوان تئاتر به عنوان مسئول دفتر تئاتر خیابانی این انجمن منصوب شد

به گزارش ایران تئاتر از آذربایجان شرقی، از سوی هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی، مهدی صالحیار کارگردان جوان تئاتر به عنوان مسئول دفتر تئاتر خیابانی این انجمن منصوب شد

در حکم انتصاب وی آمده است:

احتراما با توجه به سوابق درخشان شما در حوزه تئاتر خیابانی، جنابعالی با انتخاب انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی برای مدت یک سال به عنوان مسئول دفتر تئاتر خیابانی استان منصوب می شوید.

امید است همواره در جهت ارتقاء و توسعه تئاتر خیابانی استان قدم برداشته و موفق باشید.

گفتنی است مهدی صالحیار سابقه حضور و درخشش در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی را در کارنامه دارد
نظرات کاربران