در حال بارگذاری ...
 • آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(2)

  بازنگری در واحدهای نمایش ایرانی دانشگاه‌ها ضروری است

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. پیش از این نقطه نظر شهرام زرگر از این مجموعه منتشر شد و در گفت‌وگوی پیش‌رو نظرات محمدحسین ناصربخت را در این ارتباط می‌خوانید.

  محمدحسین ناصربخت پژوهشگر و مدرس تئاتر در گفت‌وگو با ایران تئاتر در ارتباط با آسیب هایی که به دنبال تغییر در واحدهای درسی نمایش ایرانی در سال های گذشته در محتوای آموزشی شاهد آن هستیم اظهار کرد: واضح است که در هر کشوری تاکید بر تئاتر ملی را بیش از دیگر وجوه هنرهای نمایشی شاهد باشیم و با توجه به پیشینه غنی فرهنگی کشور این امر حتی برجسته تر است. بدون تردید باید توجه به نمایش ایرانی در مجامع دانشگاهی ما بیشتر شود و نباید شیفته غرب شویم؛ چرا که در غیر این صورت به گرایش های دانشجویان نسبت به این امر لطمه وارد خواهد شد. مسئله این است که حتی پیش از تغییراتی که در تعداد واحدهای دانشگاهی در سال های اخیر رخ داد، مواد آموزشی مرتبط با نمایش ایرانی در دانشگاه ها کفایت نیاز دانشجویان را نمی کرده و لازم است تا محتوای آموزشی در این ارتباط در سطح قابل قبولی پیش بینی شود.

  این عضو هیات علمی دانشگاه هنر در همین ارتباط افزود: به عقیده من شکل مطلوب برای رسیدن به این سطح و احیای تئاتر ملی در دانشگاه ها تاسیس رشته مستقل نمایش ایرانی است. در این زمینه هم نظرات متعددی وجود دارد؛ بعضی معتقدند چنین رشته ای باید در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شود؛ چرا که پرداختن به نمایش ایرانی بیشتر جنبه پژوهشی دارد. اما شخصاً اعتقاد دارم که اگر بخواهیم در زمینه نمایش ایرانی آرتیست تربیت کنیم نیازمند آن هستیم تا در مقطع کارشناسی هم این رشته راه اندازی شود و تحصیلات تکمیلی دانشجویان هم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دنبال شود.

  نویسنده کتاب «ادبیات ایران وآیین شبیه خوانی»  در ادامه سخنانش در خصوص محتوای حذف شده از مواد درسی نمایش ایرانی در دانشگاه ها  تشریح کرد: مسئله کاهش واحدهای نمایش ایرانی همزمان با تحولاتی صورت گرفت که با تفکیک گرایش های رشته تئاتر در دانشکده ها همراه بود. به این ترتیب با تفکیک این رشته ها شاهد حذف بعضی از واحدهای مشترک مرتبط با نمایش ایرانی بودیم و در مقابل  واحدهای «نمایش خیمه شب بازی» در گرایش تئاتر عروسکی، « آشنایی با فضاهای سنتی و نمایش های ایرانی» در گرایش طراحی صحنه افزوده شدند. البته لازم است اشاره کنم که در جریان تفکیک  رشته تئاتر در بعضی از گرایش ها شاهد تدوین محتوای آموزشی تازه ای هم هستیم که از آن جمنله باید به گسترش واحد «ادبیات نمایشی در ایران» اشاره کنم که البته منحصرآً به تئاتر جدید ایران از مشروطه و فتحعلی آخوندزاده به این سو را در بر می گیرد؛ همچنین واحدی با عنوان « ادبیات نمایشی در شرق» در این دوره به محتوای آموزشی این گرایش راه یافت که به هنرهای نمایشی در هند، چین و ژاپن و... می پردازد. این واحدها در بسیاری از موارد با تکرار اطلاعات و منابع روبرو هستند و در مجموع در این ارتباط به نظر می رسد لازم است در عناوین واحدهای موجود درسی رشته تئاتر هم بازنگری هایی صورت بگیرد تا در شرایط فعلی که میزان  محتوای مرتبط با نمایش ایرانی به حداقل رسیده، دست کم دست مدرسان تئاتر برای تمرکز و بها دادن به نمایش ایرانی بیشتر باز باشد.

   
  مطالب مرتبط

  آسیب‌شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(5)

فضای دانشگاهی ما نمایش ایرانی را هرگز جدی نگرفته است
  آسیب‌شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(5)

  فضای دانشگاهی ما نمایش ایرانی را هرگز جدی نگرفته است

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. پیش از این نقطه نظرهای ...

  |

  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(4)

رحمت امینی : واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی با نظریه‌پردازی همراه شود
  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(4)

  رحمت امینی : واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی با نظریه‌پردازی همراه شود

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. پیش از این نقطه نظرات ...

  |

  آسیب‌شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(3)

تقلیل واحدهای درسی نمایش ایرانی در دانشگاه‌ها دردناک است
  آسیب‌شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(3)

  تقلیل واحدهای درسی نمایش ایرانی در دانشگاه‌ها دردناک است

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. پیش از این نقطه نظرهای ...

  |

  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(1)

فاجعه حذف واحدهای نمایش ایرانی روز به روز عمیق تر می شود
  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(1)

  فاجعه حذف واحدهای نمایش ایرانی روز به روز عمیق تر می شود

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. در اولین گفت‌وگو از این ...

  |

  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(6)

نمایش ایرانی ظرفیت ورود به فضای دانشگاهی را دارد
  آسیب‌ شناسی ایران تئاتر از کاهش واحدهای دانشگاهی نمایش ایرانی(6)

  نمایش ایرانی ظرفیت ورود به فضای دانشگاهی را دارد

  ایران تئاتر در آستانه نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سلسله گفت‌وگوهایی با استادان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های تئاتر به نظرخواهی و آسیب‌شناسی در ارتباط با کاهش واحدهای نمایش ایرانی در محتوای آموزشی گرایش‌های رشته تئاتر پرداخته است. پیش از این نقطه نظرات ...

  |

  در نشست تخصصی ضرروت آموزش تئاتر مطرح شد

غریب پور: آموزش تئاتر برای مدارس باید پیش از الفبا صورت بگیرد
اکبرلو: در شرایط فعلی فکر کردن به تئاتر مدارس از روی شکم سیری است
  در نشست تخصصی ضرروت آموزش تئاتر مطرح شد

  غریب پور: آموزش تئاتر برای مدارس باید پیش از الفبا صورت بگیرد
  اکبرلو: در شرایط فعلی فکر کردن به تئاتر مدارس از روی شکم سیری است

  در نشست «ضرورت آموزش تئاتر از مقطع ابتدایی به دانش آموزان به مثابه یک نیاز جدی» که در حوزه هنری برگزار شد، ضرورت تبیین رویکردها و شیوه های ویژه ورود تئاتر به مدارس بررسی شد.

  |

  بهروز غریب پور در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

لغو معافیت مالیاتی به منزله حذف هنرمند و مخاطب از چرخه هنر است
  بهروز غریب پور در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد:

  لغو معافیت مالیاتی به منزله حذف هنرمند و مخاطب از چرخه هنر است

  بهروز غریب پور در واکنش به لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری از سوی سازمان امور مالیاتی به ایران تئاتر گفت: چنین اقدامی در حقیقت نه تنها حذف گروه های بسیاری از هنرمندان از گردونه فعالیت های هنری است، بلکه حذف و محدودتر کردن گروه های بزرگی از مخاطبین تئاتر و دیگر ...

  |

  ایران تئاتربه بهانه برگزاری جشنواره آیینی سنتی بررسی کرد

سمت و سوی پژوهش‌ها و مطالعات حوزه نمایش ایرانی
  ایران تئاتربه بهانه برگزاری جشنواره آیینی سنتی بررسی کرد

  سمت و سوی پژوهش‌ها و مطالعات حوزه نمایش ایرانی

  ایران تئاتر به بهانه برگزاری نوزدهمین جشنواره آیینی و سنتی که متمرکز بر نمایش‌های ایرانی است، با هدف کندوکاوی در کم و کیف فعالیت‌های پژوهشی در ارتباط با نمایش ایرانی این پرسش‌ها را با تعدادی از پژوهشگران و فعالان این عرصه به اشتراک گذاشته است.

  |

  ایران تئاتر به بهانه برگزاری جشنواره آیینی و سنتی بررسی می‌کند

اما و اگرهای راه‌اندازی رشته نمایش ایرانی در دانشکده‌های تئاتر
  ایران تئاتر به بهانه برگزاری جشنواره آیینی و سنتی بررسی می‌کند

  اما و اگرهای راه‌اندازی رشته نمایش ایرانی در دانشکده‌های تئاتر

  ایران تئاتر به بهانه برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به بازتاب بعضی از نظرات در خصوص اما و اگرهای راه‌اندازی رشته نمایش ایرانی در دانشکده‌های تئاتر پرداخته است.

  |

  نظرات کاربران