در حال بارگذاری ...
در پیام دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران مطرح شد

بی‌شک دنیا با مهربانی محل خوبی برای زیستن است

مجید امرایی* دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران به مناسبت هفته جهانی دراما تراپی پیامی را منتشر کرد.

به گزارش ایران تئاتر در متن پیام مجید امرایی دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران که به مناسبت هفته جهانی دراما تراپی (21 تا 27 اکتبر 2019) منتشرشده، آمده است:
اگر مهربانی باشد بیشک دنیا محل خوبی برای زیستن است. من بازی می‌کنم، تو بازی می‌کنی، ما بازی می‌کنیم و متن بازی ما در بطن وجود ما نهفته است و این ماییم که متن در بطن خود را ترسیم می‌کنیم و این دراماتراپی است که به مدد بازی متن نهفته در بطن انسان را به ظهور می‌رساند، زیبا...! یا نازیبا ...! ما اگر بازی نکنیم اشکالی در کار است.
دوستان دراماتراپیست من، وجود انسان امروز یک‌چیز مهم را به‌شدت کم دارد، انسان معاصر در این بازی تضاد بین فلز و عاطفه مهربانی را گم‌کرده است. بیایید به مدد دراماتراپی بازی مهربانی را بار دیگر احیا کنیم. خشم و کینه را دور بریزیم و از رقابت‌های ناسالم و بی‌نتیجه دست‌برداریم و رفاقت را جایگزین کنیم. بیشک دنیا محل خوبی برای زیستن است، اگر مهربان باشیم.
ما مطمئن هستیم در این بازی زندگی، مهربانی است که حرف اول را می‌زند. همراهان و دوستان دراماتراپیست من، دنیای امروز مهربانی را کم دارد. دنیا امروز عطوفت را کم دارد. دنیا امروز لطف بی‌منت را کم دارد. دنیا امروز صمیمیت را کم دارد. دنیا امروز نوع‌دوستی را کم دارد و دنیا امروز به‌شدت عشق را کم دارد. اگر مهربانی باشد بیشک دنیا محل خوبی برای زیستن است. پس من بازی می‌کنم، مهربانی را. تو بازی می‌کنی مهربانی را. ما بازی می‌کنیم مهربانی را. بیایید برای همسرانمان، برای والدینمان و برای فرزندانمان مهربانی را بازی کنیم. من اطمینان دارم که بازی خشم هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ زیرا آتش، آتش می‌آورد و مهر، مهر.

مجید امرایی اکتبر 2019

*دکتر مجید امرایی عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADT و دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران DTCI اکتبر 2019 تهران

 




مطالب مرتبط

نگاهی به گفتمان رسانه ای هنردرمانی دیجیتالی

نمایش درمانی ،کرونا و دنیای دیجیتال
نگاهی به گفتمان رسانه ای هنردرمانی دیجیتالی

نمایش درمانی ،کرونا و دنیای دیجیتال

ایران تئاتر- مجید امرایی : تا دهه گذشته، تعداد انگشت شماری از هنر درمانگران از فناوری دیجیتالی در روش های مواجهه خود با مراجعان درمانی استفاده می کردند، اما امروزه بسیاری از مراکز درمانی و توانبخشی، هنر درمانی دیجیتالی را به عنوان یکی از روش های مهم و موثر در بحث درمان و ...

|

درباره تئاتر خیابانی و تاثیر بی بدیل آن بر مسائل اجتماعی

نمایش خیابانی مهر تاییدی بر هنر مردمی
درباره تئاتر خیابانی و تاثیر بی بدیل آن بر مسائل اجتماعی

نمایش خیابانی مهر تاییدی بر هنر مردمی

ایران تئاتر- مجید امرایی*: نمایشگر خیابانی مسائل مردم را گوش می دهد و مسائل خود را به گوش مردم می رساند تا در پس این داد و ستد فرهنگی ، جامعه را به سمت تعالی هدایت کند. این نوع نمایش ها اصولا حاصل کنش و واکنش و مبارزه ی بین ظالم و مظلوم و محصول خیزش های مردمی و سرکوب طاغوت هاست پس ...

|

نگاهی به کارکردهای اجتماعی تئاتر خیابانی به بهانه اجرای طرح «من، تو، ما؛ تئاتر، زندگی، کرونا»

دمخور با عامه وفادار به ارزش ها در بحران
نگاهی به کارکردهای اجتماعی تئاتر خیابانی به بهانه اجرای طرح «من، تو، ما؛ تئاتر، زندگی، کرونا»

دمخور با عامه وفادار به ارزش ها در بحران

ایران تئاتر- مجید امرایی: درمیان شیوه‌های مختلف هنر نمایشی، این نمایش فضای باز یا به قولی نمایش خیابانی است که از گذشته تا کنون به دلیل بی واسطه بودن و مردمی بودن، دمخور با عامه اجتماع بوده و ابزاری کاربردی در دفاع از ارزش ها و آرمان های انسانی در سطوح مختلف محسوب شده است .

|

نظرات کاربران