در حال بارگذاری ...
 • حسین مسافر آستانه در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  موضوع درآمد سلبریتی‌ها سرپوش گذاشتن بر سختی فعالیت هنری است

  حسین مسافر آستانه در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: طرح این مسئله بهانه و دست آویزی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت های موجود در خصوص وضعیت فعالیت های فرهنگی و هنری است.

  حسین مسافر آستانه کارگردان تئاتر و مدیر هنری باسابقه در گفت و گو با ایران تئاتر در خصوص حواشی اخیر که بعضی جریان های رسانه ای به دنبال زمزمه های لغو معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی هنری و در ارتباط با حضور سلبریتی ها و درآمدهای آنان دنبال کرده اند، بیان کرد: متاسفانه گروه ها و جریان هایی که این روزها خواه از طریق بعضی رسانه ها و خواه در مجامع دیگر موضوع درآمدهای سلبریتی ها را پیش کشیده اند، در حقیقت این بحث را به عنوان بهانه و دست آویزی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت های موجود در خصوص وضعیت فعالیت های فرهنگی و هنری دنبال می کنند. واقعیت این است که سلبریتی ها در مجموع حتی پنج درصد جامعه هنری ما را شامل نمی شوند و همین تعداد کم نیز عموماً در حوزه سینما فعالیت دارند. بنابراین در خوشبینانه ترین حالت 95 درصد هنرمندان که فعالیت اندیشه ورزانه را در شاخه های مختلف هنری دنبال می کنند، درآمدهایی بسیار ناچیز دارند و در واقع در فقر مالی به سر می برند. متاسفانه بعضی جریان های رسانه ای و حتی صدا و سیما به دنبال القای این مسئله هستند که هنرمندان در عرصه های مختلفی فعالیت دارند و صاحب درآمدهای بالایی هستند و با این حال از معافیت مالیاتی هم برخوردار هستند. القای این مسئله در ذهن مخاطبان عام این رسانه ها که ممکن است آگاهی کافی از وضعیت و شرایط تولید و ارائه آثار هنری ندارند این تصور را ایجاد کند که فعالان عرصه های هنر در هر یک از فعالیت هایی که دنبال می کنند معاف از پرداخت مالیات هستند. اما این تصوری کاملاً اشتباه و خطا است؛ چرا که معافیت مالیاتی هنرمندان تنها در حوزه تولید محصول هنری است که از این معافیت برخوردارند و برای نمونه در فعالیت در آموزشگاه ها و موسسات فرهنگی و هنری دریافت مالیات از هنرمندان برقرار است.

  مسافر آستانه در بخشی دیگر از سخنانش نیز در ارتباط با وضعیت و چگونگی تولیدات هنری خاطر نشان کرد: مخاطبان چنین مباحثی و البته بیش از آن ها مسئولین امور فرهنگی گاهی هم دچار این اشتباه می شوند که اگر برای مثال قرادادی با یک هنرمند برای تولید هنری بسته می شود، به این معنی نیست که تمامی مبلغ آن به تمامی به جیب این یک نفر برود. مشخصاً همه ما اطلاع داریم که هنرهایی چون تئاتر فعالیت هایی گروهی هستند و ممکن است در یک پروژه تئاتری حتی نزدیک به یکصد نفر و حتی بیشتر با تخصص ها و نقش های مختلف حضور داشته باشند. به این ترتیب است که مشخص خواهد شد با تقسیم مبلغ یک قرارداد که در اغلب اوقات ارقام بسیار پایینی هم دارد سهم هر یک از اعضای گروه چه میزان می تواند باشد. در حقیقت با روشن شدن اذهان عمومی با فعالیت های هنری متوجه خواهیم شد که درآمدهای گروه های هنری در اکثریتی قریب به اتفاق تا چه اندازه ناچیز است و هنرمندان با چه دشواری ها و محدودیت های مالی است که همچنان با علاقه و اشتیاق به فعالیت هنری شان ادامه می دهند.  

  این کارگردان و مدیر هنری شناخته شده در بخش پایانی سخنانش نیز بیان کرد: شاید بخش بزرگی از سوءتفاهم ها در ارتباط با فعالیت های هنری ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی بعضی نهادها است که به دنبال تصمیمات غیرکارشناسانه و مطالعه نشده، تصورات اشتباه از فضای فعالیت های هنری را دامن می زنند. درخواست من از این نهادها این است که دست کم برای یکبار هم که شده و برای نمونه بر روی وضعیت درآمدی و معیشت جامعه هنری مطالعه و کارشناسی کنند تا بدانند وضعیت واقعاً چگونه است. شاید تنها در این صورت باشد که متوجه شویم حتی صحبت از لغو معافیت مالیاتی فعالیت های هنری چه اجحاف و ظلم بزرگی به جامعه هنری خواهد بود و چه آسیب های جبران ناپذیری در فضای فرهنگ و هنر کشور را به دنبال خواهد داشت.
  مطالب مرتبط

  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

مسئله حضور سلبریتی‌ها با واقعیت جاری در تئاتر سازگاری ندارد
  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  مسئله حضور سلبریتی‌ها با واقعیت جاری در تئاتر سازگاری ندارد

  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: مسئله حضور سلبریتی‌ها به شکلی که مطرح شده واقعیت ندارد  و بسیار اغراق شده و بی اساس است.  

  |

  محمد رحمانیان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

طرح دوباره موضوع مالیات بهانه‌ای برای به نابودی کشاندن تئاتر است
  محمد رحمانیان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

  طرح دوباره موضوع مالیات بهانه‌ای برای به نابودی کشاندن تئاتر است

  محمد رحمانیان در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان و فعالان فرهنگی , و طرح مسئله در آمد سلبریتی ها بهانه و دست آویزی برای به نابودی کشاندن تئاتر کشور است.

  |

  مدیرعامل خانه تئاتر در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

طرح مسئله درآمد سلبریتی‌ها همجه‌ای بی‌پایه و ساختگی است
  مدیرعامل خانه تئاتر در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  طرح مسئله درآمد سلبریتی‌ها همجه‌ای بی‌پایه و ساختگی است

  شهرام گیل آبادی در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: شاهد هجمه‌ای هستیم که تنها شامل کمتر از نیم درصد از هنرمندان می‌شود و از سوی دیگر اساساً در حوزه فعالیت های تئاتری کمترین مصداق و موضوعیتی ندارد.  

  |

  پیام دهکردی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

درآمد سلبریتی‌ها قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست
  پیام دهکردی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

  درآمد سلبریتی‌ها قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست

  پیام دهکردی بازیگر و کارگردان شناخته شده گفت: اگر نگاه عده ای معطوف به درآمدهای تنها چند نفر معدود در آثار نمایشی باشد، اما این نگاه هرگز قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست.  

  |

  یک ناشر تخصصی در پاسخ به جریان سیاسی پیگیر لغو معافیت های مالیاتی گفت :

تاثیرات مخرب حذف معافیت مالیاتی غیرقابل جبران است
  یک ناشر تخصصی در پاسخ به جریان سیاسی پیگیر لغو معافیت های مالیاتی گفت :

  تاثیرات مخرب حذف معافیت مالیاتی غیرقابل جبران است

  کسانی که به بهانه چند سوپر استار پیگیر حذف معافیت مالیاتی خانواده بزرگ فرهنگ و هنر هستند به این فکر نمی کنند که حرفه ها و گروه های آسیب پذیر بی شماری از فعالیت بازمی مانند و خسارت بزرگی به فرهنگ کشور وارد می شود؟

  |

  فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

تعداد هنرمندان پردر آمد بسیار اندک است 
  فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  تعداد هنرمندان پردر آمد بسیار اندک است 

  سیده‌ فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: من امروز حرف‌های خوبی شنیدم که از درد و مشکلات جامعه هنرمندان است. ما در کمیسیون فرهنگی مخصوصا همان سالی که آقای مازنی رئیس کمیسیون بودند دغدغه‌مان ...

  |

  طیبه سیاوشی نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

انتقال مطالبات از سوی هنرمندان می‌تواند موثر باشد
  طیبه سیاوشی نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  انتقال مطالبات از سوی هنرمندان می‌تواند موثر باشد

  طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: ما نیازمند اصلاح ساختاریم و اصلاح ساختار ریشه در کار فرهنگی و هنری دارد. این رسالتی همراه با آسایش نیست. راهش این است که ما جامعه را با خود همراه ...

  |

  احمد مازنی در نشست نمایندگان مجلس با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

سهم فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور است
  احمد مازنی در نشست نمایندگان مجلس با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  سهم فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور است

  حجت الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: سهم بودجه فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور بوده، در حالی که وقتی شعار می‌دهند می‌گویند فرهنگ اصل و ریشه است

  |

  بادستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال می شود

معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی هنرمندان در سال آینده
  بادستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال می شود

  معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی هنرمندان در سال آینده

  سازمان برنامه و بودجه از برقراری معافیت کامل برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری خبر داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه 99 مخالفت کرد.

  |

  یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد

حذف معافیت مالیاتی فرهنگ و هنر ضربه بزرگی به منافع ملی است
  یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایران تئاتر عنوان کرد

  حذف معافیت مالیاتی فرهنگ و هنر ضربه بزرگی به منافع ملی است

  مهدی کوهیان کارشناس حقوق ارتباطات در واکنش به لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری از سوی سازمان امور مالیاتی به ایران تئاتر گفت: اساساً از نظر من این طرح نه تنها به هیچ وجه واقع بینانه نیست بلکه ضربه بزرگی به منافع ملی ما خواهد بود.

  |

  نظرات کاربران