در حال بارگذاری ...
 • مدیرعامل خانه تئاتر در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  طرح مسئله درآمد سلبریتی‌ها همجه‌ای بی‌پایه و ساختگی است

  شهرام گیل آبادی در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: شاهد هجمه‌ای هستیم که تنها شامل کمتر از نیم درصد از هنرمندان می‌شود و از سوی دیگر اساساً در حوزه فعالیت های تئاتری کمترین مصداق و موضوعیتی ندارد.  

  شهرام گیل آبادی کارگردان تئاتر و مدیرعامل خانه تئاتر در گفت و گو با ایران تئاتر در خصوص حواشی اخیر که بعضی جریان ها به دنبال زمزمه های لغو معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی هنری و در ارتباط با حضور سلبریتی ها و درآمدهای آنان دنبال کرده اند، بیان کرد: موضوع حضور و فعالیت هنری سلبریتی ها مسئله ای کاملاً سیاسی، بی پایه و ساختگی است. چرا که در این ارتباط  شاهد هجمه‌ای هستیم که تنها شامل کمتر از نیم درصد از هنرمندان می‌شود و از سوی دیگر اساساً در حوزه فعالیت های تئاتری کمترین مصداق و موضوعیتی ندارد.  به نظر من این اقدامی فریبکارانه است که با نزدیک شدن به انتخابات و شدت گرفتن فرآیندهای سیاسی مطرح می شود. بعضی جریان ها با طرح این موضوع در حال لطمه زدن به فرهنگ کشور هستند و  عوارض چنین  ندانم کاری هایی  به طور مستقیم  به فرهنگ و هنر کشور باز خواهد گشت. به زعم من این موضوعی ساختگی است؛ با این هدف که اذهان عمومی جامعه را نسبت به جامعه فرهنگی و هنری آلوده و مخدوش کنند و سوءتفاهم هایی را دامن بزنند که در نهایت موجب شکاف و افتراق میان مردم و هنرمندان شود و آن ها را در مقابل هم قرار بدهد. اما باید بدانند که هنرمندان از بدنه همین مردم و اجتماع هستند و بده بستان های فرهنگی و هنری میان آن ها از جنس همدلی و و روابط عاطفی مستحکم است.  

  مدیرعامل خانه تئاتر در بخشی دیگر از سخنانش در ارتباط با سهم فعالیت های فرهنگی و هنری از بودجه سالانه کشور تصریح کرد: بند «ل» ماده 139 به 250 فرایند هنری و فرهنگی برمی گردد. بودجه فرهنگی ما در بودجه کل کشور فقط شش دهم درصد است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی 40 درصد از بودجه کل کشور شامل بحث فرار مالیاتی است و شش دهم درصد معافیت مالیاتی که به فعالیت های فرهنگی و هنری اختصاص داده شده در مقابل این ارقام حتی قابل ذکر نیست و به شوخی شبیه است.  

  این کارگردان تئاتر در ادامه سخنانش نیز در خصوص دشواری های اقتصادی که جامعه هنرمندان تا پیش از این نیز با آن دست به گریبان بوده، بیان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که از یک سو فرآیند پشتیبانی و حمایتی از فعالیت های فرهنگی و هنری نادیده گرفته می شود و از سوی دیگر فشارهای متعددی به لحاظ مادی و معنوی بر جامعه هنری وارد می آید. نکته قابل تامل این است که هنرمندان ما در حال حاضر با در نظر گرفتن حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومانی که بر اساس مصوب بازنشستگی و تامین اجتماعی تنظیم شده،  امروز اساساً در زیر خط فقر و فلاکت دارند زندگی می کنند؛ و این طرح لطمه بزرگی به فرهنگ کشور وارد می کند. در همه جای دنیا تمامی امور حول محور فرهنگ شکل می گیرد و در همه کشورها از فرهنگ و هنر حمایت می شود، ولی ما که شعار انقلاب فرهنگی داریم متاسفانه با طرح های غیرکارشناسی و سیاسی قشری به فرهنگ مان لطمه می زنیم.

  گیل آبادی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به عوارض و آسیب های عدم حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری بیان کرد: متاسفانه فرآیندی که در حال حاضر در پیش گرفته شده نه تنها پشتوانه کارشناسی ندارد، بلکه خیانتی در حق فرهنگ و هنر کشور است. چنین طرح های حساب نشده ای تئاتر را  به سمت یک ورشکستگی جدی می برد. این در شرایطی اتفاق می افتد که علیرغم وجود خانواده بزرگ و  بدنه 150 هزار نفری تئاتر کشور، در حال حاضر سالانه تنها حدود 11 تا 13 هزار نفر از اعضای این خانواده می توانند فعالیت تئاتری داشته باشند. از بعد دیگر حتی پیش از طرح مسائلی چون معافیت مالیاتی، گردش مالی کل حوزه تئاتر کشور کمتر از 10 میلیارد تومان و بودجه حمایتی قابل جذب آن هم کمتر از یک و نیم میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب واضح است که در چنین وضعیتی با لغو معافیت مالیاتی نه تنها همین اندک فرصت های موجود از فعالان تئاتری گرفته خواهد شد، بلکه شاهد لطمه خوردن به فرهنگ و هنر و توسعه فکری کشور هم خواهیم بود. معتقدم در چنین فرآیندی تئاتر را به سمت فلاکتی سوق می دهیم که برون رفت از این فلاکت بسیار دشوار و شاید هم غیرممکن خواهد بود.      

   
  مطالب مرتبط

  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

مسئله حضور سلبریتی‌ها با واقعیت جاری در تئاتر سازگاری ندارد
  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  مسئله حضور سلبریتی‌ها با واقعیت جاری در تئاتر سازگاری ندارد

  مدیر خانه نمایش مهرگان در گفت‌وگو با ایران تئاتر در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: مسئله حضور سلبریتی‌ها به شکلی که مطرح شده واقعیت ندارد  و بسیار اغراق شده و بی اساس است.  

  |

  محمد رحمانیان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

طرح دوباره موضوع مالیات بهانه‌ای برای به نابودی کشاندن تئاتر است
  محمد رحمانیان در گفت‌وگو با ایران تئاتر

  طرح دوباره موضوع مالیات بهانه‌ای برای به نابودی کشاندن تئاتر است

  محمد رحمانیان در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان و فعالان فرهنگی , و طرح مسئله در آمد سلبریتی ها بهانه و دست آویزی برای به نابودی کشاندن تئاتر کشور است.

  |

  حسین مسافر آستانه در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

موضوع درآمد سلبریتی‌ها سرپوش گذاشتن بر سختی فعالیت هنری است
  حسین مسافر آستانه در گفت‌وگو با ایران تئاتر مطرح کرد

  موضوع درآمد سلبریتی‌ها سرپوش گذاشتن بر سختی فعالیت هنری است

  حسین مسافر آستانه در خصوص طرح مسئله حضور سلبریتی ها در فعالیت های هنری گفت: طرح این مسئله بهانه و دست آویزی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت های موجود در خصوص وضعیت فعالیت های فرهنگی و هنری است.

  |

  پیام دهکردی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

درآمد سلبریتی‌ها قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست
  پیام دهکردی در گفت‌وگو با ایران تئاتر

  درآمد سلبریتی‌ها قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست

  پیام دهکردی بازیگر و کارگردان شناخته شده گفت: اگر نگاه عده ای معطوف به درآمدهای تنها چند نفر معدود در آثار نمایشی باشد، اما این نگاه هرگز قابل تعمیم به کلیت جامعه هنری نیست.  

  |

  یک ناشر تخصصی در پاسخ به جریان سیاسی پیگیر لغو معافیت های مالیاتی گفت :

تاثیرات مخرب حذف معافیت مالیاتی غیرقابل جبران است
  یک ناشر تخصصی در پاسخ به جریان سیاسی پیگیر لغو معافیت های مالیاتی گفت :

  تاثیرات مخرب حذف معافیت مالیاتی غیرقابل جبران است

  کسانی که به بهانه چند سوپر استار پیگیر حذف معافیت مالیاتی خانواده بزرگ فرهنگ و هنر هستند به این فکر نمی کنند که حرفه ها و گروه های آسیب پذیر بی شماری از فعالیت بازمی مانند و خسارت بزرگی به فرهنگ کشور وارد می شود؟

  |

  فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

تعداد هنرمندان پردر آمد بسیار اندک است 
  فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  تعداد هنرمندان پردر آمد بسیار اندک است 

  سیده‌ فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: من امروز حرف‌های خوبی شنیدم که از درد و مشکلات جامعه هنرمندان است. ما در کمیسیون فرهنگی مخصوصا همان سالی که آقای مازنی رئیس کمیسیون بودند دغدغه‌مان ...

  |

  طیبه سیاوشی نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

انتقال مطالبات از سوی هنرمندان می‌تواند موثر باشد
  طیبه سیاوشی نماینده مجلس در نشست با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  انتقال مطالبات از سوی هنرمندان می‌تواند موثر باشد

  طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: ما نیازمند اصلاح ساختاریم و اصلاح ساختار ریشه در کار فرهنگی و هنری دارد. این رسالتی همراه با آسایش نیست. راهش این است که ما جامعه را با خود همراه ...

  |

  احمد مازنی در نشست نمایندگان مجلس با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

سهم فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور است
  احمد مازنی در نشست نمایندگان مجلس با هنرمندان تئاتر مطرح کرد

  سهم فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور است

  حجت الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران در نشست با هنرمندان پیرامون معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت: سهم بودجه فرهنگ شش دهم درصد از بودجه کل کشور بوده، در حالی که وقتی شعار می‌دهند می‌گویند فرهنگ اصل و ریشه است

  |

  بادستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال می شود

معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی هنرمندان در سال آینده
  بادستور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعمال می شود

  معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی هنرمندان در سال آینده

  سازمان برنامه و بودجه از برقراری معافیت کامل برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری خبر داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه 99 مخالفت کرد.

  |

  نظرات کاربران