در حال بارگذاری ...
همزمان با معرفی پذیرفته‌شدگان مرحله تمرین اجرا

مشاورین علمی هنری جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند

یوسف باپیری، حمید پورآذری، عباس جمالی، آزاده شاه‌میری، علی شمس، محمدرضا علی‌اکبری و مهدی مشهور به‌عنوان مشاورین علمی و هنری با بیستمین دوره جشنواره تئاتر تجربه همکاری می‌کنند.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر تجربه، با توجه به رویکرد کارگاهی بخش تجربه، از سوی دبیرخانه برای هر یک از گروه‌های پذیرفته‌شده در مرحله تمرین اجرا (ترای اوت) یک مشاور علمی و هنری نظر گرفته شده است. این مشاوران تنها با رویکردی مشورتی و با طرح پرسش به گروه ها در پیشبرد کار کارگاهی خود بر روی ایده در قالب سه جلسه حضور در تمرینات کمک می‌کنند.
در این بخش پس از بررسی پروپوزال ها و پیشنهادنامه ها و برگزاری جلسات ارائه و دفاع از ایده‌های اجرایی گروه‌های شرکت کننده، 26 اثر برای حضور در مرحله تمرین اجرا (ترای اوت) انتخاب شدند. این گروه ها باید در بهمن‌ماه و زیر نظر مشاوران علمی و هنری جشنواره، اجرای خود را به طور کامل ارائه کنند.
اسامی راه یافته گان به این بخش به شرح زیر است:
عرفان ابراهیمی، زهرا محسنی، نگین نشاط، عبدالرضا حیدری، محمدصادق محمدیان روشن، حمیدرضا حسینی، کژال کریمیان، مائده منزوی، علی زمانی، علیرضا خسروآبادی، پرهام رستم آبادی، فرزانه جعفرنیا، نرگس موسوی/سهراب علوی، محمد مهدی عباسی، علیرضا طاهری، یاسمن دهقانی، رامتین صادقی، صبا لوعالیان، آروین شیبانی، ساحل عمادی، حسام الدین صالح بیگ، ندا تسلیمیان، امین آثم، رضا حسین زاده
بیستمین دوره جشنواره تئاتر تجربه 10 تا 17 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد.
نظرات کاربران