در حال بارگذاری ...
 • شماره‌ ششم فصلنامه پیام‌چارسو منتشر شد

  شماره‌ ششم فصلنامه‌ پیام‌چارسو، ویژه‌نامه ریچارد سوم، به همراه نمایشنامه‌ای از جواد عاطفه و ویژه نامه قرنطینه منتشر شد.

  به گزارش ایران تئاتر  فصلنامه‌ پیام‌چارسو، مجله‌ی تخصصی تئاتر  به مدیریت و سردبیری پژندسلیمانی است. در هر شماره یک نمایشنامه از آثار بزرگ جهان  انتخاب و به آن پرداخته می‌شود. شماره‌ی نخست، نمایشنامه‌ی هملت، شماره‌ی دوم، ویژه‌نامه‌ی مکبث، شماره‌ی سوم، ویژه‌نامه‌ی رومئو و ژولیت، شماره‌ی چهارم، ویژه‌نامه‌ی اتللو، شماره‌ی پنجم ویژه‌نامه‌ی شاه‌لیر و شماره‌ی ششم، ویژه‌نامه‌ی ریچارد سوم...
  مجله شامل یک بخش ویژه‌نامه‌ است که مقالات آکادمیک و مطالبی راجع به  اجراهای هر کدام از نمایشنامه‌های منتخب جمع‌آوری، ترجمه و مقالات تالیفی مربوط، در آن منتشر می‌شود. بخش آزاد فصلنامه مختص به تمامی مقالات تالیفی و ترجمه در حوزه‌ی تئاتر و نه فقط راجع به نمایشنامه‌ی انتخاب شده برای عنوان هر شماره است. گزارش و مصاحبه‌های اختصاصی با تئاتری‌های مطرح جهان و یک نمایشنامه‌ی چاپ نشده فصلنامه را تکمیل می‌کند.
  شماره‌ی بعدی، شماره‌ی هفتم فصلنامه‌ی پیام‌چارسو ویژه‌نامه‌ی باغ آلبالو است. در صورت تمایل به چاپ مقاله‌ی علمی، نمایشنامه، یادداشت خود در این فصلنامه، مطالب خود را به آدرس زیر ایمیل کنید: Charsoomagazine@gmail.com

  بیست و دوم فروردین ۱۳۹۹، ویژه‌نامه‌ قرنطینه‌ی فصلنامه‌ پیام‌ چارسو،  به‌صورت الکترونیکی  همراه با قاب‌های تکراری نویسندگان و هنرمندان در سراسر جهان به صورت رایگان منتشر شد.
  نظرات کاربران