در حال بارگذاری ...

داوران جشنواره مجازی تئاتردعروسکی دانشجویان معرفی شدند

دبیرخانه نخستین جشنواره مجازی بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اسامی اعضای هیات داوران این دوره را اعلام کرد .

به گزارش ایران تئاتر دبیرخانه نخستین جشنواره مجازی بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اسامی اعضای هیات داوران این دوره را به شرح زیر اعلام کرد.
«بهروز غریب پور» پیشگام تئاتر عروسکی ایران نویسنده، کارگردان، پژوهشگر تئاتر و موسیقی و استاد نمایش عروسکی و سرپرست گروه تئاترآران.
«دَدی پودامجی» رئیس یونیما جهانی اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی مدیر، متولی و کارگردان هنری تئاتر عروسکی ایشارا.
«کری اِید استلِس» رئیس کمیته پژوهش یونمیای جهانی مدیر گروه کارشناسی دانشجویان نمایش عروسکی در دانشکده سخنوری و درام مرکز سلطنتی دانشگاه لندن مدرس ارشد دانشگاه پلیموث در رشته تئاتر و هنرهای اجرایی مدیر سراسری دانشگاه اکسیتر.
«روشنک روشن»  دکترای حرفه ای سینما از ESAV ، تولوز، فرانسه ، کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، کارشناس تئاتر (نمایش عروسکی)، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، کارگردان نمایش عروسکی و بازی دهنده عروسک.
«شیوا مسعودی» دکترای حرفه ای تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، کارشناس ارشد انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس کارشناس تئاترعروسکی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران ، مدیر گروه کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران ، مولف، مترجم، پژوهشگر در زمینه تئاتر و تئاترعروسکی و کارگردان تئاتر و تئاتر عروسکی.
«غزل اسکندرنژاد» دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس ،  کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، عضو هئیت علمی دانشگاه هنر تهران، به عنوان اعضا هیات داوران نخستین جشنواره مجازی بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان معرفی شدند.
گفتنی است ، تاکنون 101 اثر از سرتاسر ایران و هچنین از کشورهای لهستان ، آرژانتین ، روسیه ، فرانسه ، آفریقای جنوبی ، ایتالیا ، برزیل ، آمریکا ، اسپانیا ، اسلواکی و اکوادور به جشنواره ارسال شده است که روزانه 5 اثر در صفحه رسمی جشنواره برای ارزیابی هیات داوران در اینستاگرام منتشر می شود .

 
مطالب مرتبط

با قرائت بیانیه هیئت داوران در مراسم اختتامیه

برگزیدگان جشنواره مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان مشخص شد
با قرائت بیانیه هیئت داوران در مراسم اختتامیه

برگزیدگان جشنواره مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان مشخص شد

آیین اختتامیه اولین دوره از جشنواره بین المللی مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان یک شنبه شب 26 مرداد ماه با خوانش بیانیه هیات داوران از سوی بهروز غریب پور رئیس هیئت داوران و با حضور ددی پودامجی رئیس یونیمای جهانی و اساتید و نمایشگران عروسکی ایران و جهان برگزار شد.

|

نظرات کاربران