در حال بارگذاری ...
ویژه تابستان ۱۳۹۸

شماره‌ ۷۷ «فصلنامه‌ تئاتر» منتشر شد

شماره‌ ۷۷ «فصلنامه‌ تئاتر» ویژه تابستان ۱۳۹۸ با سردبیری سیدمصطفی مختاباد منتشر شد.

به گزارش ایرانتئاتر هفتادوهفتمین شماره‌ «فصلنامه‌ علمی- پژوهشی تئاتر» با سردبیری سیدمصطفی مختاباد زیر نظر دفتر پژوهش و انتشارات نمایش منتشر شد.

در این شماره مقاله‌های زیر به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتند از:

ـ کنش‌های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه‌ حضرت موسی (ع)/ نویسندگان: محمدعلی خبری/ مهدی جوزی

ـ دگردیسی مضحکه ایرانی در مواجهه با مدرنیسم/ نویسنده: محمدحسین ناصربخت

ـ تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون/ نویسندگان: مسعود دلخواه، پریسا آب‌تین

ـ اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه‌پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ/ نویسندگان: سارا نوری، محمدرضا شریف‌زاده

ـ راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت/ نویسندگان: محمد هاشمیان،نرگس یزدی

_ نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره‌گیری از مشارکت بهره‌برداران (مطالعات موردی: اردبیل)/ نویسندگان: سارا عالم، وحید وزیری، علی رضایی‌شریف

شماره‌ ۷۷ «فصلنامه‌ تئاتر» ویژه تابستان ۱۳۹۸ با بهای دوازده ‌هزار تومان برای علاقه‌مندان حوزه‌ تئا‌تر منتشر و توزیع شده است.
نظرات کاربران