در حال بارگذاری ...
اردشیر صالح‌پور خبرداد

یونیمای ایران جشنواره تئاتر اشیا برگزار می‌کند

اردشیرصالح پور ریس اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی (مبارک یونیمای ایران) از برگزاری جشنواره ای با موضوع تئاتر اشیا وجهان پساکرونایی خبرداد.

به گزارش ایران تئاتر صالح‌پور در ادامه خبر فوق افزود: تئاتر اشیا جنبشی هنری است که درجهان علیه مصرف گرایی ایجاد شده و قصد دارد تا ازپسماندها واشیا دورریز پیش پا افتاده وغیرقابل مصرف پیرامونی آثاری هنری خلق کرده وآنان راتبدیل به شخصیت هنری کند. وهنر عروسکی به هنری خانگی، آسان، مردمی واجتماعی زمینه ساز این جنبش واعتراض هنری است. دراین شیوه باکمترین امکانات اثری خلاقانه وهنری ایجاد می شود‌. ایجاد خلاقیت ونواندیشی با استفاده ازشیوه های مدرن اجرایی هدف اصلی این جشنواره عروسکی است.
بی شک بروز پدیده مهلک کرونا و ویروس کویید ۱۹ منشا تحولات وتغییر سبک زندگی و تغییرات رفتاری و اجتماعی بسیاری خواهد بود وهنر به عنوان پدیده ای اجتماعی ازاین امر جدا نخواهد بود وتاثیرات خاص خود را خواهد داشت.
جشنواره تئاتر اشیا با توجه به رعایت پروتکل های سلامتی به شیوه  مجازی و در دوبخش آموزشی و اجرایی برگزار خواهد شد‌ که دربخش نخست، مبانی، اصول، سبک ها و شیوه های تئاتر اشیا توسط اساتید یونیما آموزش داده خواهد شد و پس ازآشنایی هرچه بیشتر پذیرای آثار عروسکی درقالب مذکور خواهیم بود. این جشنواره با توجه به شعار جوان گرایی به هنرمندان و شرکت کنندگان زیر ۳۰ سال اختصاص خواهد داشت و کلیه مراحل واجرا و برگزاری آن به طریق مجازی خواهد بود.
این جشنواره که دومین جشنواره  یونیمای جوان است باهمکاری موسسه فرهنگی هفت دهلیز هنر و اداره کل هنرهای نمایشی صورت خواهد پذیرفت وبه زودی کارگاه های آموزشی آن با موضوع تئاتر اشیا پس از ثبت نام و درخواست شرکت کنندگان آغاز خواهد شد.
مطالب مرتبط

با اجرای مرشد میرزاعلی و نویسندگی اردشیر صالح پور

نخستین پرده خوانی پُست در ایران اجرا شد
با اجرای مرشد میرزاعلی و نویسندگی اردشیر صالح پور

نخستین پرده خوانی پُست در ایران اجرا شد

مرشد میرزاعلی نقال و پرده خوان عنوان کرد: نخستین پرده خوانی پُست به منظور آشنایی مردم با اطلاعات پستی و چاپار از گذشته تاکنون در ایران به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح پور انجام می شود.

|

نظرات کاربران (2)