در حال بارگذاری ...
تا روز دو‌شنبه 10 آذر‌ماه

مهلت ارسال اثر به هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی ...» تمدید شد

مهلت ارسال چکیده مقالات به هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» تا روز دوشنبه ۱۰ آذر‌ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده هنر، مهلت ارسال چکیده مقالات به هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران»، که در فراخوان این همایش تا 30 مهرماه سال جاری اعلام شده بود، تا روز دو‌شنبه 10 آذر‌ماه تمدید شد. شهاب پازوکی، دبیر علمی این همایش، هدف از تمدید زمان ارسال چکیده مقالات به این هم‌اندیشی را ارائه فرصتی مجدد به پژوهشگران علاقه‌مند برای ارائه مقاله و یافته‌های پژوهشی خود عنوان کرد و یادآور شد که این هم‌اندیشی بستری برای طرح ایده‌ها و اندیشه‌های پژوهشگران و هنرمندان درباره میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران است.
علاقه‌مندان می‌توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ یادشده به نشانی رایانامه tabrizi@aria.ac.ir ارسال کنند. گفتنی است فراخوان هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» در 3 محور کلی مطالعاتی تنظیم و منتشر شده است:

۱. شرح احوال و دیدگاه‌ها:
شرح احوال میرزا آقا تبریزی بر پایه مستندات، دست‌نوشته‌ها و متون تاریخی؛
بنیان‌های فکری و اهداف سیاسی‌ـاجتماعی میرزا آقا تبریزی در گرایش به تئاتر اروپایی؛
کارکردهای اجتماعی و اخلاقی تئاتر اروپایی از دیگاه میرزا آقا تبریزی؛
مواجهه فکری میرزا آقا تبریزی با دیگر اندیشمندان و نویسندگان هم‌عصر خود.

۲. مطالعات تاریخی، تطبیقی و بینامتنی:
نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در پیوند با رویدادهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران؛
تطبیق و مقایسه رویکردهای اندیشه‌ای‌ـ‌ادبی میرزا آقا تبریزی با دیگر نویسندگان هم‌عصر او؛
تحلیل برگرفتگی‌ها و مناسبات بینامتنی در آثار میرزا آقا تبریزی و دیگر آثار نمایشی و ادبی نویسندگان هم‌عصر او؛
بازآفرینی نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در صحنه تئاتر (اقتباس‌ها، نمایش‌‌پردازی‌ها و بازخوانی‌های نمایشی).

۳. مطالعات درون‌متنی:
مضمون‌شناسی، ساختارشناسی و شخصیت‌پردازی در نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی؛
ویژگی‌های زبان‌شناختی و آرایه‌های ادبی در نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی؛
نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی از دیدگاه سبک و شیوه اجرا؛
بررسی نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در چارچوب رویکردهای تحلیلی مختلف.
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه پژوهشکده هنر به آدرس aria.honar.ac.ir مراجعه کنند و یا با دبیرخانه علمی این هم‌اندیشی

به شماره‌های 2- 66956190 تماس بگیرند.

 
مطالب مرتبط

با هدف مطالعه زمینه‌های پیدایش و سیر تحول تئاتر و ادبیات نمایشی

فراخوان هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» منتشر شد
با هدف مطالعه زمینه‌های پیدایش و سیر تحول تئاتر و ادبیات نمایشی

فراخوان هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» منتشر شد

پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» را منتشر کرد.

|

نظرات کاربران