در حال بارگذاری ...
با حکم مجتبی عوض‌زاده

دبیر اجرایی جشنواره‌ نمایشنامه نویسی صنعت نفت معرفی شد

با حکم مجتبی عوض‌زاده دبیر جشنواره، رضا بهارلو در سمت دبیر اجرایی هفتمین جشنواره‌ ملی نمایشنامه نویسی صنعت نفت منصوب شد.

به گزارش ایران تئاتر مجتبی عوض زاده دبیر دائمی جشنواره‌ ملی نمایشنامه نویسی صنعت نفت در حکمی رضا بهارلو مدرس دانشگاه و از هنرمندان فعال عرصه‌ تئاتر را به عنوان دبیر اجرایی هفتمین دوره منصوب کرد.
متن انتصاب به شرح زیر است:
به‌نام خدا
هنرمند گرانمایه جناب آقای رضا بهارلو
دانش، تخصص و تعهد جنابعالی در حوزه تئاتر، احاطه  شما بر موضوعات مرتبط با صنعت نفت، حضور مستمر و تاثیرگذارتان در شش دوره پیشین جشنواره مسبب می گردد بنا به این حکم به عنوان دبیراجرایی هفتمین جشنواره ی ملی نمایشنامه نویسی صنعت نفت منصوب شوید. انتظار بر این است تمام توان خود را به کار بسته و با برنامه ریزی دقیق در به سرانجام رساندن اهداف این جشنواره همت گمارید.

آخرین مهلت ارسال به جشنواره ۲۲ بهمن ماه و زمان معرفی برگزیدگان نیمه دوم اسفند ۱۳۹۹ اعلام شده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران (2)