در حال بارگذاری ...
از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر و تالار هنر اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تالار هنر و تماشاخانه سنگلج به تفکیک اجراها اعلام شد.

«شکوفه‌های گیلاس»

نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی سید محمد مساوات که از 30 تیرماه اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرده تا به امروز با مجموعه 2 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از 887 تماشاگر به فروشی معادل 102 میلیون و 540 هزار تومان دست پیداکرده است.

«آلنده نازنین»

نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی که از روز جمعه 17 تیرماه اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر آغاز کرده است تا روز 31 تیرماه با هفت اجرا، قیمت بلیت 80 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) یک هزار و 800 تماشاگر و 133 میلیون 280 هزار تومان فروش داشته است.

«تب»

نمایش «تب» به کارگردانی رؤیا کاکاخانی نیز که از روز 24 تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 7 نوبت اجرا و میزبانی از 413 تماشاگر به فروشی معادل 23 میلیون و 310 هزار تومان دست پیداکرده است.

«یه روز دیگه»

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خردادماه تا اول تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به توضیح است اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار، قیمت بلیت 50 هزار تومان، 24 اجرا و یک هزار و 190 تماشاگر به فروشی معادل 45 میلیون و 45 هزار تومان دست پیداکرده است.

«مجلس شبیه‌خوانی نسوان»

نمایش «مجلس شبیه‌خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز 22 تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر روی صحنه رفته با (احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) قیمت بلیت 50 هزار تومان، 162 تماشاگر و 9 اجرا به فروشی معادل 7 میلیون و 675 هزار تومان دست پیداکرده است.

«غول نخودفرنگی» 

نمایش «غول نخودفرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز 9 تیرماه با قیمت بلیت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع 16 اجرا و یک هزار و 928 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 45 میلیون 49 هزار تو مان دست‌یافته است.

«پنگوئن‌ها»

نمایش «پنگوئن‌ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 17 اجرا و یک هزار و 918 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 42 میلیون و 910 هزار تومان دست پیداکرده است.

 «مبارک در ژاپن» 

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی که اجرای خود را از یک تیرماه با قیمت بلیت ۵۰ و ۴۰ هزار تومان با 25 نوبت اجرا و میزبانی از 3584 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 109 میلیون و 324 هزار تومان دست پیداکرده است.
مطالب مرتبط

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

|

از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی

آمار هفتگی فروش و تماشاگران تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر اعلام شد
از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی

آمار هفتگی فروش و تماشاگران تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر اعلام شد

آمار هفتگیِ فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

|

توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران  نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج  و تالار هنر
توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا روز جمعه هجدهم شهریور ماه 1401 به تفکیک اجراها مشخص شد.

|

در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

نمایش «آلنده نازنین» سیزدهم و چهاردهم مرداد دو اجرایی شد
در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

نمایش «آلنده نازنین» سیزدهم و چهاردهم مرداد دو اجرایی شد

نمایش «آلنده نازنین » به کارگردانی محمد برهمنی در تالار چهارسو به دلیل استقبال تماشاگران روز های پنجشنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم مرداد ماه در دو نوبت پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. 

|

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی منتشر کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی منتشر کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

|

نظرات کاربران