در حال بارگذاری ...
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی منتشر کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

«شکوفه‌های گیلاس»

نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی سید محمد مساوات که از 30 تیرماه اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرده است تا به امروز با مجموعه 7 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف و مهمان) و میزبانی از 3 هزار و 175 تماشاگر به فروشی معادل 351 میلیون و 900 هزار تومان دست پیداکرده است.

«تب» 

نمایش «تب» به کارگردانی رؤیا کاکاخانی نیز که از روز 24 تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر آغاز کرده است، تاکنون (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 13 نوبت اجرا و میزبانی از 688 تماشاگر به فروشی معادل 38 میلیون و 759 هزار تومان دست پیداکرده است.

«یه روز دیگه» 

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خردادماه تا اول تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع 20 اجرا و 548 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 22 میلیون و 75 هزار تومان دست پیدا کرد.

گفتنی است، اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تا روز جمعه هفتم مردادماه همزمان با اجرای پایانی این اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت 72 نفری تالار، قیمت بلیت 50 هزار تومان، 27 اجرا و یک هزار و 368 تماشاگر به فروشی معادل 52 میلیون و 695 تومان دست پیدا کرد.

«الکترا»

نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی که از روز جمعه هفتم مردادماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفت، با یک اجرا، 66 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 3 میلیون و 336 هزار تومان رسیده است.

«مجلس شبیه‌خوانی نسوان»

نمایش «مجلس شبیه‌خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز 22 تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 50 هزار تومان روی صحنه رفته بود روز جمعه هفتم مردادماه با (احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان)، 315 تماشاگر و 15 اجرا به فروشی معادل 14 میلیون و 275 هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

«مبارک در ژاپن»

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی هم که از روز اول تیرماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 30 نوبت اجرا و 4 هزار و 419 تماشاگر به فروشی معادل 136 میلیون و 754 هزار تومان دست پیداکرده است.

«غول نخودفرنگی»

نمایش «غول نخودفرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز 9 تیرماه باقیمت بلیت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع 22 اجرا و 2 هزار و 789 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 64 میلیون 721 هزار تومان دست‌یافته است.

«پنگوئن‌ها» 

نمایش «پنگوئن‌ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را باقیمت 30 هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 22 اجرا و 2 هزار و 723 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل 60 میلیون و 212 هزار تومان دست پیداکرده است.
مطالب مرتبط

در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

نمایش «آلنده نازنین» سیزدهم و چهاردهم مرداد دو اجرایی شد
در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

نمایش «آلنده نازنین» سیزدهم و چهاردهم مرداد دو اجرایی شد

نمایش «آلنده نازنین » به کارگردانی محمد برهمنی در تالار چهارسو به دلیل استقبال تماشاگران روز های پنجشنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم مرداد ماه در دو نوبت پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. 

|

توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

|

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

|

نظرات کاربران