در حال بارگذاری ...
اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران سه مجموعه نمایشی دولتی

گربه نره و روباه مکار، 1400 تماشاگر را به تئاتر شهر کشاندند

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها مشخص شد. در آمار منتشر شده، نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان محمودی که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است، در شش اجرا، با بیش از ۱۴۰۰ تماشاگر، ۱۶۰ میلیون فروش داشته است.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاهِ نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه دوازدهم خرداد سال 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد. 

مجموعه تئاتر شهر

نمایش «گربه نره و روباه مکار» به کارگردانی اوشان محمودی که از  روز 7 خرداد 1402 اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 150 هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه 12 خرداد با مجموع 6 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از یک هزار و 407 تماشاگر به  فروشی معادل 160 میلیون و 827 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «خدای جهنم» به کارگردانی سیاوش جامع که از روز 4 خرداد 1402 در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 100 هزار تومان روی صحنه رفته با مجموع 8 اجرا و 294 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)، 17 میلیون و 850 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «نقطه ویرگول» به کارگردانی امیر سفیری نیز که از روز  3 خرداد 1402 اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 90 هزار تومان آغاز کرده  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)، تا پایان روز جمعه 12 خرداد با 9 نوبت اجرا و میزبانی از 435 تماشاگر به فروشی معادل 28 میلیون و 314 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «زوج ناجور» به کارگردانی محمدحسین پیوندی  هم که از روز  2 خرداد 1402 اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 100 هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)، تاکنون با 10 نوبت اجرا و میزبانی از 757 تماشاگر به فروشی معادل 55 میلیون و  140 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «قصه‌های درگوشی» به کارگردانی حسین حیدری‌پور نیز که از روز 2 خرداد 1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با 10 نوبت اجرا، قیمت بلیت 100 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و 438 تماشاگر، 28 میلیون و 40 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری نیز که از روز 8 خرداد 1402 اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 100 هزار تومان آغاز کرده تاکنون (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 475 تماشاگر و 43 میلیون و 890 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «پروانه و یوغ» به کارگردانی امیر محمد دشتگلی نیز که از روز 4 خرداد 1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 100 هزار تومان روی صحنه رفته، تا کنون با 258 تماشگر به فروشی معادل 17 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. 

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی هم که از روز 21 اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه 12 خرداد 1402  با مجموع  18 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ، 425 تماشاگر و 21 میلیون تومان فروش داشته است.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزایی که از روز 19 اردیبهشت 1402 در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر  و قیمت بلیت 40 هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)، تا روز 9 خرداد ماه با 17 نوبت اجرا و 308  تماشاگر به  فروشی معادل 8 میلیون و 741 هزار و 800 تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی نیز  که از روز اول خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر  و قیمت بلیت 80 هزار تومان روی صحنه رفته تا روز 12  خرداد 1402 (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با  11 نوبت اجرا و 359  تماشاگر به فروشی معادل 4 میلیون و 400 هزار تومان دست پیدا کرده است.

تالار هنر

نمایش «درگوشی» به کارگردانی نرگس اصغری  که از روز 25 اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت 242 نفر و قیمت بلیت 54 هزار و 500 هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 16 اجرا و 829 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 33 میلیون و 176 هزار  و 875 تومان دست یافته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی که از روز 20 اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت 240 نفر و قیمت بلیت 60 و 70 هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 19 اجرا و 4 هزار و 284 تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 259 میلیون و 303 هزار و 370 تومان دست پیدا کرده است.
مطالب مرتبط

اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه هشتم اردیبهشت 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد.

|

اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران تالارهای دولتی تئاتر در تهران

11 هزار تماشاگر به تئاتر شهر آمدند
اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران تالارهای دولتی تئاتر در تهران

11 هزار تماشاگر به تئاتر شهر آمدند

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 13 مرداد سال 1402 تفکیک اجراها مشخص شد. طبق آمار منتشر شده نمایش‌های تئاتر شهر، نزدیک به 11 هزار تماشاگر و بیش از یک‌میلیارد فروش داشته‌اند.

|

آمار فروش نمایش‌های تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج اعلام شد

پیشتازی «بک تو بلک» با فروشی نزدیک به 2 میلیارد تومان
آمار فروش نمایش‌های تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج اعلام شد

پیشتازی «بک تو بلک» با فروشی نزدیک به 2 میلیارد تومان

آمار هفتگی فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 10 شهریور سال 1402 اعلام شد. طبق آمار منتشر شده، نمایش «بک تو بلک» با فروشی معادل یک میلیارد و 839 میلیون تومان، پیشتاز گیشه تالارهای دولتی تئاتر در تهران است.

|

آمار فروش نمایش‌های تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج

بیش‌ از 3500 نفر تماشاگر «هیدن» شدند
آمار فروش نمایش‌های تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج

بیش‌ از 3500 نفر تماشاگر «هیدن» شدند

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به‌صحنه‌رفته در تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 27 مرداد سال 1402 مشخص شد. بر اساس این گزارش، نمایش «هیدن (پنهان)» با 39 اجرا 3 هزار و 644 تماشاگر جذب کرده است.

|

اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تالارهای دولتی تهران

11 هزار تماشاگر به تئاتر شهر آمدند
اعلام آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تالارهای دولتی تهران

11 هزار تماشاگر به تئاتر شهر آمدند

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به‌صحنه‌رفته در تالارهای مختلف تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه 20 مرداد سال 1402 اعلام شد. بر این اساس، در مدت یک هفته، نزدیک به 11 هزار تماشاگر با مراجعه به تئاتر شهر، به دیدن آثار روی صحنه در این مجموعه نشستند.

|

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر اعلام شد

فروش 300 میلیونی هفت نمایش
آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر اعلام شد

فروش 300 میلیونی هفت نمایش

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به‌صحنه‌رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیرماه سال 1402 مشخص شد. طبق آمار منتشرشده 7 نمایش روی صحنه مجموعه تئاتر شهر 300 میلیون فروختند.

|

در گفت‌وگو با نویسنده و کارگردان سه‌گانه «پینوکیو» مطرح شد

اوشان محمودی: نمایش عروسکی، برای آینده مخاطب حرفه‌ای تئاتر تربیت می‌کند
در گفت‌وگو با نویسنده و کارگردان سه‌گانه «پینوکیو» مطرح شد

اوشان محمودی: نمایش عروسکی، برای آینده مخاطب حرفه‌ای تئاتر تربیت می‌کند

اوشان محمودی، نویسنده و کارگردان نمایش «گربه نره و روباه مکار» برگزاری جشنواره عروسکی تهران-مبارک را در ایجاد شورونشاط اجتماعی مؤثر دانست و گفت ما درواقع با نمایش عروسکی، مخاطبان حرفه‌ای تئاتر را برای آینده تربیت می‌کنیم.

|

آمار هفتگی فروش و تماشاگران سالن‌های دولتی اعلام شد

فروش نزدیک به 900 میلیونی تئاتر شهر
آمار هفتگی فروش و تماشاگران سالن‌های دولتی اعلام شد

فروش نزدیک به 900 میلیونی تئاتر شهر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه بیست و ششم خردادماه 1402 به تفکیک اجراها مشخص شد که مجموعه تئاتر شهر طبق آمار منتشر شده نزدیک به 900 میلیون تومان فروش بلیت داشته است.

|

نظرات کاربران