در حال بارگذاری ...
  • برگزاری جلسه تجزیه و تجلیل نمایش های آلمان توسط دکتر قطب الدین صادقی

    این جلسه با حضور هنرمندان و دانشجویان و علاقمندان ساعت ١٠ صبح برگزار می شود. حضور در این جلسه برای عموم آزاد است. سایت ایران تاتر مشروح این جلسه را در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.