در حال بارگذاری ...
  • حضور مجدد گوهر خیراندیش پس از 20 سال دوری از تئاتر

    به گزارش خبرنگار سایت ایران تئاتر گوهر خیراندیش بازیگر توانا و پیشکسوت عرصه تئاتر و سینمای کشور امسال پر از ۲۰ سال دوری از تئاتر با حضور در نمایش” روزی روزگاری آبادان” به نویسندگی و کارگردانی حمید‌رض آذرنگ به صحنه تئاتر بازگشت.

    گوهر خیراندیش پس از 20 سال دوری به صحنه تئاتر برگشت.
    به گزارش خبرنگار سایت ایران تئاتر گوهر خیراندیش بازیگر توانا و پیشکسوت عرصه تئاتر و سینمای کشور امسال پر از 20 سال دوری از تئاتر با حضور در نمایش” روزی روزگاری آبادان” به نویسندگی و کارگردانی حمید‌رض آذرنگ به صحنه تئاتر بازگشت.
    نمایش”روزی روزگاری آبادان” در خصوص قصه یک زندگی رئال در آبادان است و یک اتفاق سبب می‌شود این زندگی رئال تبدیل به زندگی فانتزی میان مرگ و زندگی شود.