در حال بارگذاری ...
  • سرهنگ باربارا به جشنواره آمد

    ”سرهنگ باربارا” داستان مردی است که می‌خواهد ارثیه خود را به یک پسر سرراهی ببخشید اما مسئله اینجاست که این ارثیه، یک کارخانه اسلحه‌سازی است. در این نمایش فرزین صابونی، هوشنگ هیهاوند، سپیده نظری‌پور، علی سرابی، علی سلیمانی و... بازی می‌کنند.

    امروز مهرداد رایانی مخصوص با اجرای نمایش” سرهنگ باربارا” یکی از مهم‌ترین آثار برنارد شاو نمایشنامه نویس مشهور انگلیسی را به روی صحنه ‌برد.
    ”سرهنگ باربارا” داستان مردی است که می‌خواهد ارثیه خود را به یک پسر سرراهی ببخشید اما مسئله اینجاست که این ارثیه، یک کارخانه اسلحه‌سازی است. در این نمایش فرزین صابونی، هوشنگ هیهاوند، سپیده نظری‌پور، علی سرابی، علی سلیمانی و... بازی می‌کنند.
    گفتنی است نمایش” سرهنگ باربارا” روز جمعه در دو سانس 18 و 20 در تالار قشقایی به روی صحنه رفت.