در حال بارگذاری ...
آمار تماشاگران سالن‌های تئاتر در آبان ماه 1395؛

استقبال از «هفت مجلس در عزا و معجزا» / «سردار» بیش از 111 میلیون فروخت

سالن‌های مجموعه تئاتر شهر، خانه نمایش و تالار هنر، آمار تماشاگران خود را تا پایان روز جمعه ۲۸ آبان اعلام کردند.

به گزارش ایران تئاتر، مجموعه تئاتر شهر که در سالن‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و پلاتو اجرا، 9 نمایش را روی صحنه داشته است، آمار تماشاگران هر نمایش را به تفکیک زیر گزارش داده است.

نمایش خوانی «هفت مجلس در عزا و معجزا» به کارگردانی محمد رحمانیان که از 7 آبان به مدت 5 روز در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، میزبان 2589 تماشاگر بود. این نمایش 2048 بلیت تمام‌بها، 171 بلیت تخفیف‌دار و 370 بلیت میهمان ارائه کرده که رقم فروش را به 765 میلیون و 450 هزار ریال رسانده است.

نمایش «سردار» به کارگردانی نادر برهانی مرند که تا 21 آبان در سالن اصلی روی صحنه بود طی 35 اجرای خود 9875 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 1921 بلیت تمام‌بها، 936 بلیت نیم‌بها، 1964 بلیت تخفیف‌دار و 5054 بلیت میهمان ارائه‌شده است. مبلغ گیشه این نمایش 1 میلیارد و 116 میلیون و 155 هزار ریال اعلام‌شده است.

نمایش «طپانچه خانم» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین پور در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر با 35 اجرا 4669 تماشاگر داشته که برای آن 2800 بلیت تمام‌بها، 295 بلیت نیم‌بها، 1176 بلیت تخفیف‌دار و 398 بلیت میهمان ارائه‌شده است. این نمایش درمجموع مبلغ فروش خود را به 935 میلیون و 425 هزار ریال رسانده است.

نمایش «پرواز شماره 745» به کارگردانی مرجان پور غلامحسین با 4 اجرا در تالار قشقایی 135 تماشاگر داشته که شامل 27 بلیت تمام‌بها، 14 بلیت نیم‌بها، 39 بلیت تخفیف‌دار و 55 بلیت میهمان می‌شود. فروش این نمایش تا 28 آبان 13 میلیون و 40 هزار ریال اعلام‌شده است.

نمایش «صف دراز مورچگان» به کارگردانی مهدی چاکری نیز در همین تالار با 4 اجرا 162 تماشاگر داشته که شامل 35 بلیت تمام‌بها، 61 بلیت تخفیف‌دار و 66 بلیت میهمان می‌شود. گیشه این نمایش 16 میلیون و 760 هزار ریال اعلام‌شده است.

نمایش «هیچ در هیچ» به کارگردانی سیاوش طهمورث نیز که 7 اجرا در تالار قشقایی انجام داد، میزبان 510 تماشاگر بود. برای این نمایش 281 بلیت تمام‌بها، 3 بلیت نیم‌بها، 226 بلیت میهمان ارائه شد که مبلغ فروش آن را به 113 میلیون ریال رساند.

نمایش «دست من» به کارگردانی کیوان سررشته نیز که 3 اجرای خود را در تالار قشقایی پشت سر گذاشت، 94 تماشاگر داشته که شامل 26 بلیت تمام‌بها، 9 بلیت نیم‌بها، 24 بلیت تخفیف‌دار و 35 بلیت میهمان می‌شود. مبلغ گیشه این نمایش در سه اجرا 9 میلیون و 940 هزار ریال اعلام‌شده است.

نمایش «کریستنین لی» به کارگردانی اشکان چگینی که 3 اجرا در تالار قشقایی داشت، میزبان 163 تماشاگر بود. این نمایش 12 بلیت تمام‌بها، 106 بلیت تخفیف‌دار و 45 بلیت میهمان ارائه کرد و رقم فروش آن 19 میلیون و 360 هزار ریال اعلام شد.

نمایش «بریدگی» به کارگردانی رضا شاهبداغی که 14 اجرا در تالار قشقایی انجام داد، 643 تماشاگر داشت. برای این نمایش 230 بلیت تمام‌بها، 127 بلیت نیم‌بها و 286 بلیت میهمان ارائه‌شده است و مبلغ فروش آن در گیشه 58 میلیون و 700 هزار ریال بوده است.

نمایش «زمستان» به کارگردانی باقر سروش دیگر نمایش این تالار بوده که با 14 اجرا 702 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 306 بلیت تمام‌بها، 109 بلیت نیم‌بها، 38 بلیت تخفیف‌دار و 249 بلیت میهمان ارائه‌شده و مبلغ گیشه به 78 میلیون و 180 هزار ریال رسیده است.

نمایش «گوربه‌گور» به کارگردانی میثم فرهمند نیز که 14 اجرا در تالار قشقایی انجام داد، میزبان 412 تماشاگر بوده که برای آن 132 بلیت تمام‌بها، 52 بلیت نیم‌بها، 6 بلیت تخفیف‌دار و 222 بلیت میهمان به مخاطبان عرضه شده است. گیشه این نمایش 32 میلیون و 560 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش «سربسته از تهران» به کارگردانی مجتبی کریمی که تا 28 آبان 5 اجرا در تالار سایه داشته، میزبان 155 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 55 بلیت تمام‌بها، 10 بلیت نیم‌بها، 31 بلیت تخفیف‌دار و 59 بلیت میهمان ارائه شده و رقم گیشه 16 میلیون و 960 هزار ریال اعلام‌شده است.

در همین تالار، نمایش «دور از دسترس اطفال نگهداری شود» به کارگردانی مهدی پاشایی که 6 اجرای خود را پشت سر گذاشته، میزبان 269 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 107 بلیت تمام‌بها، 21 بلیت نیم‌بها، 51 بلیت تخفیف‌دار و 90 بلیت میهمان ارائه‌شده و مبلغ گیشه 31 میلیون و 660 هزار ریال اعلام‌شده است.

در تالار سایه، نمایش «آخرین انار دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی نیز که تا 21 آبان 29 اجرای خود را پشت سر گذاشت، میزبان 1817 تماشاگر بود. برای این نمایش 1091 بلیت تمام‌بها، 152 بلیت نیم‌بها، 100 بلیت تخفیف‌دار و 474 بلیت میهمان ارائه‌شده و مبلغ گیشه 310 میلیون و 500 هزار ریال اعلام‌شده است.

نمایش «آری یا نه» به کارگردانی مجید رحمتی نیز که آبان ماه در پلاتو اجرا روی صحنه رفت، طی 12 اجرا 397 تماشاگر داشته که شامل 247 بلیت تمام‌بها، 50 بلیت نیم‌بها و 100 بلیت میهمان می‌شود. این نمایش 32 میلیون و 640 هزار ریال فروخته است.

نمایش «توهم» به کارگردانی خسرو بامداد و فریبا شاهسون دیگر نمایش پلاتو اجرا، طی 14 اجرای خود تا 28 آبان ماه جاری 220 تماشاگر داشته که 90 بلیت تمام‌بها و 5 بلیت نیم‌بها، 4 بلیت تخفیف‌دار و 121 بلیت میهمان را شامل می‌شود. فروش این نمایش 11 میلیون و 460 هزار ریال بوده است.

همچنین تالار هنر که این روزها شاهد اجرای دو نمایش است نیز تعداد تماشاگران هر نمایش را به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش «شب اسرار آمیز» به کارگردانی عبدالله آتشانی که 17 اجرای خود را تا تاریخ 14 آبان پشت سر گذاشت، میزبان 1470 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 342 بلیت تمام‌بها، 242 بلیت نیم‌بها، 22 بلیت تخفیف ویژه و 71 بلیت میهمان در هفته گذشته ارائه شده که در کل مبلغ 152 میلیون و 355 هزار ریال در گیشه برای آن ثبت شده است.

نمایش «جزیره شامپانزه‌ها» به کارگردانی حامد اویسی تهرانی که تا 14 آبان 14 اجرای خود را پشت سر گذاشته، 1227 تماشاگر داشته است. در هفته گذشته برای این نمایش 207 بلیت تمام‌بها، 163 بلیت نیم‌بها، 37 بلیت تخفیف ویژه و 64 بلیت میهمان ارائه شده که در کل فروش آن را به 123 میلیون و 410 هزار ریال رسانده است.

اما خانه نمایش که میزبان دو نمایش «خواب آرام» به کارگردانی نادیا فرجی و «محال هم ممکن است» به کارگردانی احمد مایل بوده، تعداد تماشاگران این دو نمایش را در آبان ماه به این شرح اعلام کرده است.

نمایش «خواب آرام» به کارگردانی نادیا فرجی در هفته گذشته 558 تماشاگر داشته است و نمایش «محال هم ممکن است» به کارگردانی احمد مایل نیز 498 تماشاگر دیده‌اند.
مطالب مرتبط

نگاهی به نمایش «سوسمار» نوشته حمید جبلی و کار رحمت امینی

آداب ایجاد ملال
نگاهی به نمایش «سوسمار» نوشته حمید جبلی و کار رحمت امینی

آداب ایجاد ملال

علیرضا نراقی: نمایشنامه کمدی «سوسمار» نوشته حمید جبلی بیش از هر چیز ریشه در افسانه‌ها و قصه‌های کهن عامیانه ایران دارد. همچنین سادگی و روانی روایت در آن بیشتر به قصه‌هایی شباهت دارد که ...

|

آمار تماشاگران و فروش سالن‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام شد

«بک تو بلک» در آستانه 5 میلیاردی شدن
آمار تماشاگران و فروش سالن‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی اعلام شد

«بک تو بلک» در آستانه 5 میلیاردی شدن

آمار تماشاگران و فروش 8 نمایش مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان شهریورماه 1402 اعلام شد. بر اساس آمار اعلام شده، نمایش «بک تو بلک»، در دور تازه اجراهایش، چهار میلیارد و 679 میلیون و 950 هزار تومان فروخته است.

|

آغاز اجرای «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» از سوم شهریور

رفتن به سراغ هوش مصنوعی برای تحول زندگی
آغاز اجرای «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» از سوم شهریور

رفتن به سراغ هوش مصنوعی برای تحول زندگی

نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» به کارگردانی مجید شکری که از سوم شهریور در تالار سایه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، داستان جوانی را روایت می‌کند که برای تحول زندگی‌اش به کمک هوش دچار چالش‌ می‌شود.

|

نظرات کاربران