در حال بارگذاری ...

شیوه‌نامه پرداخت دستمزد به هنرمندان تئاتر عملی نشد

کیومرث مرادی: بزرگترین مشکلی که درحال حاضر هنرمندان ما دارند عدم پرداخت دستمزد به بازیگران و هنرمندان تئاتر است.

فارس: تنظیم شیوه‌نامه دستمزدها از سوی مرکز هنرهای نمایشی اتفاق خوبی بود، اما در حال حاضر سال 83 تمام شده ولی پرداخت دستمزدها بر اساس شیوه‌نامه هیچ‌گاه عملی نشده است.
کیومرث مرادی در مورد عدم پرداخت دستمزد به گروه‌های نمایشی گفت: بزرگترین مشکلی که درحال حاضر هنرمندان ما دارند عدم پرداخت دستمزد به بازیگران و هنرمندان تئاتر است. هر ساله بودجه‌ای برای تئاتری‌ها تعیین شده، اما گروه‌های نمایشی بعد از گذشت یک سال هنوز دستمزد خود را دریافت نکردند.
وی ادامه داد: مگر هنرمند تئاتر حق زندگی ندارد؟ هنرمند نیز مانند دیگر انسان‌ها اجاره خانه می‌دهند، زندگی می‌کنند، اما مسئولان هنری به هنرمندان توجهی نمی‌کنند.
مرادی بیان داشت: مجلس بودجه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان برای تئاتر در نظر گرفته و تصویب می‌کند، چرا این بودجه به تئاتری‌ها داده نمی‌شود و اگر وزارت ارشاد بودجه را به مرکز هنرهای نمایشی داده چرا شفاف‌سازی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟
مرادی اظهار داشت: این موضوع که تئاتر به سمت گیشه رفته و با گیشه کار کند، خبط و اشتباه بزرگی است. مسئولان اگر فرهنگ و هنر را می‌خواهند باید فکری اساسی انجام دهند و حق هنرمندان پرداخت شود. آیا مسئولان تئاتری می‌توانند بدون حقوق چند ماه زندگی کنند که یک هنرمند تئاتر 15 ماه بعد از کار دستمزد خود را نگرفته است؟ زمان کمی به پایان سال نمانده، اما کسی هزینه و دستمزد هنرمندان را پرداخت نکرده است.
کارگردان نمایش "ژولیوس سزار به روایت کابوس" با اشاره به شیوه نامه کارمزد هنرمندان یادآور شد: شیوه‌نامه و تنظیم دستمزدها اجرا شده و هنرمندان قراردادهای خود را بسته‌اند، اما هزینه پرداخت نشده است. تنظیم شیوه‌نامه حرکت و اتفاق خوبی بود، اما مهم اجرای آن است. نمی‌خواهم تقصیر را بر گردن مدیری بیاندازم، اما به صورت کلی وقتی شیوه‌نامه تنظیم شده، مهم آن است که اجرا شود.
وی افزود: مرکز ادعا می‌کند که پولی پرداخت نشده است. پرداخت دستمزد به 70 گروه تئاتر شوخی نیست باید آن را جدی گرفت.