در حال بارگذاری ...

مجید سرسنگی: در نمایش آیینی مرزی بین تماشاگر و بازیگر وجود ندارد

دکتر مجید سرسنگی: در نمایش آیینی، مرزی بین تماشاگر و بازیگر وجود ندارد و تماشاگر در اجرا مشارکت دارد و آن را تبدیل به اثری موفق می کند.

مهر: در نمایش آیینی، مرزی بین تماشاگر و بازیگر وجود ندارد و تماشاگر در اجرا مشارکت دارد و آن را تبدیل به اثری موفق می کند.
دکتر مجید سرسنگی، پژوهشگر تئاتر، در نشست تخصصی نخستین همایش سراسری آیینی های نمایشی عاشورا بابیان مطلب فوق تصریح کرد: نمایشهای آیینی وآیین های مذهبی در یک جهت حرکت می کنند، زیرا هردو با اندیشه های ماورایی در ارتباط هستند.
وی همچنین در این باره افزود: پرداختن به مضامین عمیق انسانی ، فلسفی ، عرفانی ، تقابل خیر و شر و رسیدن انسان به خدا از نمایش های آیینی است و ارتباط بسیار عمیقی با مذهب دارد.
سرسنگی با اشاره به به موضوع ارتباط بازیگر و تماشاگر در نمایشهای آیینی متذکر شد: همراهی تماشاگر با نمایش آیینی به قدری در اجرای نمایشهای آیینی دیده می شود که گاهی نمی توان تفکیکی میان بازیگر و تماشاگر در این باره قائل شد.
وی دایره وسیع مخاطب را از ویژگی های نمایش آیینی دانست و گفت: در الگوی نمایش آیینی، بسیار به مقوله مخاطب شناسی اهمیت ویژه ای داده شده ، ضمن این که محیط فیزیکی نیز به شدت با نوع نمایشهای این چنینی، سنخیتی عمیق دارد و همواره محل اجرای نمایشهای آیینی نزدیک به یک محل مقدس و مذهبی است.
این پژوهشگر با اشاره به تعزیه متذکر شد: فضاسازی، شخصیت پردازی ویژه، نمادگرایی و بسیاری از مسایل دیگر، باعث شکل گیری یک محیط نمایشی می شود و تماشاگر می تواند رابطه قوی با نمایش برقرار کند.
وی گفت: نمایش های آیینی، درخود نکات بسیار زیبا و جالبی را نهفته است که می تواند هر تماشاگری را به سوی خود جلب کند.