در حال بارگذاری ...

همراهى هنر ایران با سوگ حسینى

با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشوراى حسینى، گروههاى مختلف در مراکز هنرى به اجراى تعزیه خواهند پرداخت.

روزنامه ایران: با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشوراى حسینى، گروههاى مختلف در مراکز هنرى به اجراى تعزیه خواهند پرداخت.
مهمترین برنامه این روزها در مجموعه تئاتر شهر اجرا مى شود. در ادامه برگزارى نخستین همایش سراسرى آیین هاى عاشورایى، آیین کرنانوازى، پرده خوانى و شش نمایش در تالارهاى تئاتر شهر اجرا خواهد شد.
این درحالى است که دکتر خسرونشان رئیس مرکز هنرهاى نمایشى درباره حضور اهالى تئاتر در مراسم عاشورا مى گوید: حضور قدسى تئاتر ایران در جهان با بهره گیرى از معنویت عاشورا امکان پذیر مى شود. وى معتقد است که آیین هاى محرم و عاشورایى هر کدام خود یک نماد است، نمادى که به زیبایى در حوزه فرهنگ اعتقادى در رگ سنتهاى کهن نشسته است.
عزت الله انتظامى بازیگر سینما و تئاتر نیز پیشنهاد کرده است که تمام سینماها در روز عاشورا فیلم «روز واقعه» شهرام اسدى را به نمایش درآورند.
وى به ماندگارى روزهاى عاشورا و تاسوعا در زندگى ایرانیان اشاره مى کند و مى افزاید: در این روزها حوصله هیچ کارى نیست و باید بیرون رفت و مراسم عزادارى امام حسین (ع) را تماشا کرد. در این روزها تعزیه نیز در دیگر کشورها اجرا مى شود، شهر «انى یر» در فرانسه میزبان تعزیه «حضرت على اکبر» بود. این تعزیه دوساعته در یکى از سالنهاى این شهر به روى صحنه رفت. دف زنان گروه چهل دف نیز قطعاتى همچون عشق حسین، هاله اى از حسین را در فضاى باز مجموعه تئاتر شهر اجرا مى کنند.