در حال بارگذاری ...

حضور تئاتر ایران در جهان با تکیه بر آیین های عاشورایی ممکن می شود

دکتر نشان: تئاتر ایران با برخورداری از قابلیت های فرهنگی و ارزشهای معنوی عاشورا حضور قدسی خود را در صحنه های نمایش جهان امکان پذیر می سازد.

جام جم آن لاین: تئاتر ایران با برخورداری از قابلیت های فرهنگی و ارزشهای معنوی عاشورا حضور قدسی خود را در صحنه های نمایش جهان امکان پذیر می سازد.
رئیس مرکز هنرهای نمایشی ، این جملات را در حالی به زبان می آورد که همایش سراسری آیین های عاشورا به روزهای پایانی اش نزدیک می شود. خسرونشان معتقد است : آیین های محرم و عاشورایی هر کدام خود یک نماد است ، نمادی که به زیبایی در حوزه فرهنگ اعتقادی در رگ و پی سنتهای کهن نشسته ، جلوه برگشته و جریان سرخ خود را با بیرقی از ایمان و شهادت بر اریکه تاریخ برای همیشه ماندگار ساخته است.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی ، برگزاری همایش سراسری آیین های عاشورایی را در ایجاد روندهای جدید و بینشهای تازه با الهام از ابعاد گوناگون واقعه کربلا در حوزه تئاتر کشور بسیار تاثیرگذار دانست.

در عین حال ستاد برگزاری همایش سراسری آیین های عاشورایی برای اجرای باشکوه تر برنامه های روز عاشورا ، از هنرمندان کشور بخصوص استادان ، صاحب نظران و پیشکسوتان تئاتر دعوت کرده تا در مراسم ظهر عاشورا که از ساعت 10 صبح در تئاترشهر برگزار می شود ، شرکت کنند.