در حال بارگذاری ...

اجراى تعزیه «حضرت على اکبر» در فرانسه

به مناسبت ماه محرم نمایش تعزیه «حضرت على اکبر» توسط گروه شیرازى در شهر انى یر واقع در حومه شمال غربى پاریس به اجرا درآمد.

روزنامه جوان: به مناسبت ماه محرم نمایش تعزیه «حضرت على اکبر» توسط گروه شیرازى در شهر انى یر واقع در حومه شمال غربى پاریس به اجرا درآمد.
این برنامه به ابتکار رایزنى فرهنگى ایران در فرانسه و با همکارى شهردارى هاى انى یر و شیراز در مجموعه جشنواره فرهنگى شیراز، بهشت ایرانى برگزار شد. بیش از ۵۰۰ فرانسوى و ایرانیان مقیم در یکى از سالن هاى این شهر شاهد اجراى این برنامه بسیار جالب و دیدنى بودند. این برنامه شامل هشت قسمت بود که در پرده نخست، تعزیه خوانان با اجراى پیشخوانى و یا پیش پرده خوانى، شامل انبیاخوانان و اشقیاخوانان، در دو گروه جداگانه به نوحه سرایى و عزادارى براى امام حسین (ع) و یاران باوفایش پرداختند.
سپس «شبیه امام» درآمدى را در دستگاه شور که از دستگاه هاى حزن انگیز موسیقى ایران است، خواند و فضاى سالن را براى دیدن و شنیدن ماجرا و نحوه به شهادت رسیدن حضرت على اکبر، فرزند جوان امام حسین (ع) آماده ساخت.
بسیارى از فرانسویان گرچه به زبان فارسى تسلط نداشتند، اما تنها با مطالعه قبلى بروشورهاى از قبل فراهم شده از داستان و چگونگى وقایع اطلاع یافته و مشتاقانه تا انتهاى برنامه ماجرا را پیگیرى کردند.