در حال بارگذاری ...

استقبال از آئین « چک چکو» در محوطه باز تئاتر شهر

به پاس احترام سرور آزادگان حسین بن علی‌(ع) آیین « چک چکو» در محوطه باز تئاتر شهر به اجرا درآمد و با استقبال گروههای مختلف مردم روبرو شد

ایسنا:‌ آیین « چک چکو» در محوطه باز تئاتر شهر به اجرا درآمد و با استقبال گروههای مختلف مردم روبرو شد.
به پاس احترام سرور آزادگان حسین بن علی‌(ع) در عصر عاشورای هر سال در استهبان مراسم عزاداری ویژه‌ای برگزاری می‌شود که به آن « چک‌چکو» می‌گویند.
امسال همزمان با برگزاری نخستین همایش سراسری آیین‌های عاشورایی گروههای مختلف آیینی از سراسر کشور به اجرای برنامه پیرامون ابعاد و زوایای گوناگون واقعه عاشورا پرداختند و اجرای برنامه چک‌چکو از جمله نمایش‌های آیینی پیش‌بینی شده در این همایش است.
بر پایه این خبر مدیریت ارتباطات همایش سراسری آیین‌های عاشورایی،، « چک‌چکو» در واقع نوعی تعزیه و نمایش سنگ‌پرانی است. زیرا، عزاداران با برداشتن دو سنگ - البته چون سنگ می‌شکند و خرد می‌شود از دو چوب تراشیده‌ شده‌ی دسته‌دار که در مشت جا می‌گیرد استفاده می‌کنند -و بر اساس آهنگ گفتار مرثیه‌خوان، دست‌ها را بالا سر برده و دوباره سنگ‌ها را به هم می‌زنند، سپس دولا می‌شوند و سنگ‌ها را در میان پاها دوباره دیگر به هم می‌زنند و یک قدم به جلو می‌گذارند و در قدم بعدی راست می‌ایستد. عزاداران در یک ردیف و با فاصله‌ای یک قدم از یکدیگر به صورت قوسی قرار می‌گیرند و می‌چرخند و مرثیه‌خوان در مرکز دایره می‌ایستد. به تدریج بر تعداد سوگواران افزوده می‌شود و قوس، بزرگ و بزرگ‌تر می‌گردد. آنگاه به صورت مارپیچی، دایره دوم شکل می‌گیرد.