شهلا حائری

شهلا حائری

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نوای اسرار آمیز اریک امانوئل اشمیت سهراب سلیمی 0 تا 0
2 عشق لرزه اریک امانوئل اشمیت سهراب سلیمی 0 تا 0
3 منهای دو ساموئل بنشتریت داود رشیدی داود رشیدی 0 تا 0
4 تئاتر بی حیوان ژان میشل ریب محمود عزیزی 0 تا 0
5 خرده جنایتهای زن و شوهری اریک امانوئل اشمیت سهراب سلیمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود